7.3 Scores en antwoorden

Zodra we een taak selecteren en drukken op de knop "Scores en antwoorden" toont Curios voor alle deelnemers:

 • voor alle deelnemers:
  • een overzicht van de scores op elke vraag
  • het gegeven antwoorden op elk vraag
  • de totale score op 20 en in percentage
  • de totale score op 20 volgens de standaardsetting (cesuur)
 • voor elke vraag:
  • de gemiddelde score
  • de standaardafwijking
  • het % aandeel van alle deelnemers met een antwoord
  • het % aandeel van alle deelnemers zonder antwoord
  • het % aandeel van deelnemers per antwoordmogelijkheid.

Het enige verschil met de knop "Behaalde scores" is dus het weergeven van het gegeven antwoord bij elke vraag voor elke deelnemer. Het brengt als het ware de gegevens van de knoppen "Gegeven antwoorden" en "Behaalde scores" samen in hetzelfde overzicht.

Scores exporteren

Deze scores kunt u opnieuw exporteren in Excel-formaat, in CSV-formaat en voor Oasis.