7.1 Gegeven antwoorden

Zodra we een taak selecteren en drukken op de knop "Gegeven antwoorden" toont Curios per vraag:

  • de gegeven antwoorden van elke deelnemer
  • het % aandeel van alle deelnemers met een antwoord
  • het % aandeel van alle deelnemers zonder antwoord
  • het % aandeel van deelnemers per antwoordmogelijkheid.

Scores exporteren

Deze scores kunt u exporteren in Excel-formaat of CSV-formaat.