Curios

Op deze pagina beschrijven we de technische mogelijkheden van de online toetsomgeving Curios. Deze module is standaard toegankelijk via de leeromgeving UFORA (en ook op Minerva en op aanvraag ook via Zephyr).

Veelgestelde vragen over Curios vindt u onderaan deze pagina. Andere vragen en/of feedback zijn altijd welkom bij de collega's van het team Elektronische leeromgeving.

 

0. Toegang tot de Curios auteursomgeving
1. Een vragenreeks aanmaken
1.1 Een lege vragenreeks aanmaken
1.2 Een vragenreeks aanmaken via karakteristieken
1.3 Een vragenreeks importeren
2. Vragenreeksen beheren
2.1 Mijn vragenreeksen: tabbladen overzicht, zoeken en metadata
2.2 Vragenreeksen indelen in categorieën
2.3 Subvragenreeksen gebruiken
2.4 Vragenreeksen delen met andere gebruikers
3. Vragen toevoegen aan een vragenreeks
3.1 Meerkeuzevragen
3.2 Invulvelden
3.3 Uitschuiflijsten
3.4 Aanduiden op figuur
3.5 Rangschikken
3.6 Combinaties
3.7 Combinatievragen (matching pairs)
3.8 Uitbreidingen (voor enquêtes)
3.9 Uitbreidingen (vragen op basis van streaming video)
4. Vragen wijzigen
4.1 De snelle editeermethode
4.2 De geavanceerde editeermethode
4.2.1 Tabblad Weergave
4.2.2 Tabblad Antwoordverwerking
4.2.3 Tabblad Feedback
4.2.4 Tabblad Eigenschappen
4.2.5 Tabblad Beslissingsboom
5. Een nieuwe taak maken
5.1 Tabblad Omkadering
5.2 Tabblad Eigenschappen
5.3 Doelgroep
5.4 Planning
6. Mijn taken beheren
7. Taken verwerken
7.1 Gegeven antwoorden
7.2 Behaalde scores
7.3 Scores en antwoorden
7.4 Itemanalyse weergeven
7.5 Individueel rapport per deelnemer
7.6 Individueel rapport per vraag
7.7 Gewicht van vragen aanpassen
7.8 Herbereken alle automatische scores
7.9 Deelnemers die hun taak te vroeg hebben afgesloten
FAQ 1: Hoe kan ik een antwoord op een vraag verplicht maken?
FAQ 2: Kan een student zijn/haar antwoord op een open vraag tussentijds bewaren in Curios?
FAQ 3: Kan de moeilijkheidsgraad van een vragenreeks toenemen naargelang het aantal opeenvolgende juiste antwoorden?
FAQ 4: Hoe raadpleeg ik een visuele weergave van de antwoorden in Curios?
FAQ 5: Hoe importeer ik de score van een Curios examen in OASIS?
FAQ 6: Hoe geef ik een student extra tijd tijdens het examen?
FAQ 7: Hoe importeer ik de score van een Curios taak in Ufora?