Online toetsomgeving

Curios is de online toetsomgeving die wordt ontwikkeld, onderhouden en ondersteund door het team Elektronische leeromgeving  binnen de afdeling Onderwijstechnologie van de UGent directie ICT. De omgeving integreert vlot met Ufora, de huidige UGent LMS, maar ook nog met de voorgangers Minerva en Zephyr.

Als toetsomgeving is Curios uitgebreider (en dus wat complexer) dan de meeste standaard test-tools binnen een LMS, met specifieke aandacht voor UGent-richtlijnen rond hogere cesuur e.d.

 

Alle vragen en vragenreeksen blijven permanent beschikbaar voor de lesgever en kunnen dus opnieuw gebruikt worden in andere cursussen, voor andere doelgroepen of over academiejaren heen. Taken (de koppeling van vragenreeksen aan deelnemers binnen een cursus) zijn daarentegen wel éénmalig en tijdsgebonden.

 

Toepassingsmogelijkheden

 1. Multiple Choice Examens met papieren antwoordformulieren (MCE)
  • Examinatoren stellen multiple choice examens op en laten studenten hun keuzes op standaard voorgedrukte antwoordformulieren inkleuren.
  • De ingekleurde formulieren worden optisch ingescand en automatisch verwerkt. Dit maakt MCE uitermate geschikt voor het evalueren van heel grote groepen studenten.
  • De vragenreeksen kunnen in enkele random gepermuteerde varianten verspreid worden (max. 9) tijdens het examen om spieken te bemoeilijken.
  • De automatische verwerking van de gegeven antwoorden op de multiple choice vragen is standaard volledig afgestemd op de UGent-regels voor hogere cesuur.
 2. Bewaakt toetsen (online examens)
  • Gebruik van anti cheating mogelijkheden: zowel de vragen als de antwoordopties op een meerkeuzevraag kunnen in willekeurige volgorde aangeboden worden.
  • Er kan een tijdslimiet opgelegd worden voor de uitvoering van de vragenreeks.
  • Er is een speciale examenmodus voorzien. Het examen kan dan enkel opgestart worden door rechtstreeks in te loggen op Curios. Als het examen in een PC-lokaal wordt afgenomen kan daar in overleg met de verantwoordelijke al het andere internetverkeer ontoegankelijk gemaakt worden. 
  • Er kan met vraagbaken gewerkt worden: men kan karakteristieken toekennen aan vragen en een toets on-the-fly aan deelnemers voorleggen die gebaseerd is op zoekcriteria.
  • De automatische verwerking van de antwoorden op alle automatisch verbeterbare vraagtypes is standaard volledig afgestemd op de UGent-regels voor hogere cesuur.
 3. Onbewaakt toetsen (pretests, posttests, ...)
  • Vanuit de Ufora-cursus kunnen deelnemers rechtstreeks naar de uit te voeren toets geleid worden.
  • De deelnemers voeren dan een vragenreeks uit binnen de voorziene periode. De gegeven antwoorden worden daarna verwerkt om tot een resultaat te komen.
  • Ook hier kan met vraagbaken gewerkt worden: men kan karakteristieken toekennen aan vragen en een toets on-the-fly aan deelnemers voorleggen die gebaseerd is op zoekcriteria.
  • De resultaten kunnen na het afleggen indien gewenst in een gedetailleerd rapport aan de deelnemers getoond worden.
  • Eindscores van toetsen kunnen als score automatisch doorgestuurd worden naar de Ufora-cursus.
 4. Zelftesten
  • Vanuit de Ufora-cursus kunnen deelnemers rechtstreeks naar de uit te voeren zelftest geleid worden.
  • De deelnemers kunnen meerdere keren een vragenreeks uitvoeren en directe feedback op gegeven antwoorden krijgen.
  • Zelftesten kunnen ingeschakeld worden op verschillende plaatsen in leerpaden van een module om de verworven kennis of inzicht te testen.
  • Ook hier kan met vraagbaken gewerkt worden.
  • Zelftesten kunnen beslissingsbomen bevatten: op basis van een gegeven antwoord of behaalde score krijgen deelnemers dan een verschillende volgende vraag voorgelegd.
 5. Enquêtes
  • De auteurs kunnen uitgebreide bevragingen opstellen met exportmogelijkheden voor statistische verwerking van de gegeven antwoorden (bv. voor onderzoek in het kader van een masterproef of doctoraat).
  • Bevragingen kunnen beslissingsbomen bevatten: op basis van een gegeven antwoord krijgen deelnemers dan een verschillende volgende vraag voorgelegd.
  • De gebruikers kunnen vanuit het cursusbeheersysteem gericht uitgenodigd worden om deel te nemen aan een enquête met de garantie dat hun antwoorden anoniem verwerkt worden.
  • Enquêtes kunnen ook toegankelijk gemaakt worden buiten Minerva/Zephyr om. Op deze manier kunnen enquêtes volledig anomiem afgenomen worden van iedereen die over een pc met internetaansluiting beschikt.

Eigenschappen

 • Platformonafhankelijkheid: lesgevers en studenten kunnen toetsen beheren en uitvoeren met hun favoriete recente internetbrowser
 • Autonomie: er is geen extra software vereist
 • Integreerbaarheid: transparant uitwisselbaar en toegankelijk naar LMSen Ufora, Minerva, Zephyr zodat geen extra accounts vereist zijn
 • Overdraagbaarheid: gebruik van internationale standaarden (IMS-QTI) en mogelijkheid van importeren (ook van commerciële oefenbundels) en exporteren
 • Meertaligheid: de omgeving kan in meerdere talen worden ondersteund (Nederlands en Engels)

Vragen en/of suggesties?

Contacteer het team Elektronische leeromgeving