taakverwerking

7. Taken verwerken

Het onderdeel Taakverwerking laat toe de antwoorden en de scores van de individuele deelnemers te bekijken. De scores kunnen ook aangepast worden, hetzij individueel, hetzij voor alle deelnemers.

Nederlands