7.2 Behaalde scores

Zodra we een taak selecteren en drukken op de knop "Behaalde scores" toont Curios voor alle deelnemers:

 • voor alle deelnemers
  • een overzicht van de scores op elke vraag
  • de totale score op 20 en in percentage
  • de totale score op 20 volgens de standaardsetting (cesuur)
 • voor elke vraag:
  • de gemiddelde score
  • de standaardafwijking.

Scores exporteren

Deze scores kunt u exporteren in Excel-formaat, in CSV-formaat en voor Oasis.