4.2.5 Tabblad Beslissingsboom

Op het tabblad Beslissingsboom kunt u bepalen naar welke specifieke volgende vraag moet gesprongen worden afhankelijk van het gegeven antwoord op de vraag.

Voorbeeld

We wensen een simpele beslissingsboom te maken op basis van de meerkeuzevraag "Wat is je favoriete wiskundige vakgebied?" (zie vraag 1 in het voorbeeld).

Er zijn 5 mogelijke antwoorden op deze meerkeuzevraag:

 1. Groepentheorie
 2. Categorietheorie
 3. Maattheorie
 4. Complexe analyse
 5. Lineaire algebra

Elk van deze antwoorden leidt naar een afzonderlijke verdiepende vraag (zie vraag 2 tot en met 6 in het voorbeeld).

 1. Versleep de vragen waarnaar gesprongen kan worden naar het onderdeel "Volgende vraag na deze vraag".

  Opmerking: Als u per ongeluk een verkeerde vraag versleepte, dan kunt u deze vraag verwijderen door ze te verslepen naar het prullenbak icoontje.
 2. Versleep de voorwaarden naar de overeenstemmende vragen binnen het onderdeel "Volgende vraag na deze vraag".
 3. Druk op het diskette icoontje om de aanpassingen te bewaren.

Resultaat: Na het opslaan is onze beslissingsboom voor deze vraag klaar. Als we terugkeren naar het hoofdscherm van Curios zien we groene vertakking icoontjes bij zowel:

 • de vragenreeks waarin vragen zitten met (actieve) beslissingsbomen (in ons voorbeeld is dit vragenreeks "Handleiding Curios")
 • de vraag (of vragen) vanaf waar gesprongen moet worden (in ons voorbeeld is dit vraag "1 Favoriete wiskundige vakgebied?").

Als u wilt dat er geen vraag meer wordt gesteld zodra de vraag (waarnaar gesprongen is) werd beantwoord, dan moeten we in alle andere vragen nog een beslissingsboom toevoegen die stopt bij gelijk welk antwoord. Dit kan door middel van de vraag "Finish" (deze vraag is altijd aanwezig) en de juiste voorwaarde "OTHER".