geavanceerde editeermethode

4.2.5 Tabblad Beslissingsboom

Op het tabblad Beslissingsboom kunt u bepalen naar welke specifieke volgende vraag moet gesprongen worden afhankelijk van het gegeven antwoord op de vraag.

Voorbeeld

We wensen een simpele beslissingsboom te maken op basis van de meerkeuzevraag "Wat is je favoriete wiskundige vakgebied?" (zie vraag 1 in het voorbeeld).

Er zijn 5 mogelijke antwoorden op deze meerkeuzevraag:

Nederlands