vragen

4.2.5 Tabblad Beslissingsboom

Op het tabblad Beslissingsboom kunt u bepalen naar welke specifieke volgende vraag moet gesprongen worden afhankelijk van het gegeven antwoord op de vraag.

Voorbeeld

We wensen een simpele beslissingsboom te maken op basis van de meerkeuzevraag "Wat is je favoriete wiskundige vakgebied?" (zie vraag 1 in het voorbeeld).

Er zijn 5 mogelijke antwoorden op deze meerkeuzevraag:

Nederlands

4. Vragen wijzigen

Vragen wijzigen kan op 2 manieren.

De snelle editeermethode is een gemakkelijke en snelle manier om vragen te wijzigen, maar is alleen beschikbaar voor:

  • meerkeuzevragen
  • vragen met invulvelden
  • vragen met uitschuiflijsten

De geavanceerde editeermethode laat toe om alle vraagtypes te bewerken, complexe antwoordverwerkingen op te stellen en geavanceerde opmaak te voorzien.

Vanuit de snelle editor kan men steeds overschakelen naar de geavanceerde editor via de tabs (bovenaan).

Nederlands

3.5 Rangschikken

Bij dit vraagtype dienen deelnemers bepaalde zaken (woorden, zinnen, afbeeldingen, ...) te verslepen in de gevraagde volgorde. U kunt een item verslepen door het aan te klikken en de muisknop ingedrukt te houden tot het item op de gewenste plaats is aangekomen.

Nederlands

3.4 Aanduiden op figuur

Bij dit vraagtype zien de deelnemers een figuur (tekening, grafiek, foto, kaart, ...) waarbij ze via de muis een aantal vooraf gedefinieerde zones moeten aanduiden. Deze interactiviteit verloopt via een Java-applet die ook toelaat in te zoomen op fijne details van de figuur en de kleuren van elk antwoord naar behoefte te kiezen.

Nederlands