beslissingsboom

FAQ 3: Kan de moeilijkheidsgraad van een vragenreeks toenemen naargelang het aantal opeenvolgende juiste antwoorden?

Ja. In Curios voorzien we het principe van intuïtieve vraagbakens.

Wat zijn intuïtieve vraagbakens?

Dit zijn vragenreeksen waarbij de gebruiker vragen aangeboden krijgt van een hogere (of lagere) moeilijkheidsgraad naarmate hij meer vragen opeenvolgend juist (of fout) beantwoordt.

Hoe stel ik zo'n vraagbaken op in Curios?

In grote lijnen:

Nederlands

4.2.5 Tabblad Beslissingsboom

Op het tabblad Beslissingsboom kunt u bepalen naar welke specifieke volgende vraag moet gesprongen worden afhankelijk van het gegeven antwoord op de vraag.

Voorbeeld

We wensen een simpele beslissingsboom te maken op basis van de meerkeuzevraag "Wat is je favoriete wiskundige vakgebied?" (zie vraag 1 in het voorbeeld).

Er zijn 5 mogelijke antwoorden op deze meerkeuzevraag:

Nederlands