7.8 Herbereken alle automatische scores

Bij het opstellen van de vragen kan een score/gewicht worden toegekend aan elk antwoord. Curios toont deze automatische score bij de taakverwerking. 

Automatische scores aanpassen

Als u klikt op een antwoord of een score bij de weergave "Behaalde scores" of "Scores en antwoorden", dan krijgt u onderaan een voorbeeld van de vraag en de antwoordmogelijkheden.

Aan de rechterzijde van dit overzicht kan de taakbeheerder deze automatische score manueel wijzigen door te klikken op Update. In de scoretabel worden deze manuele scores aangeduid wordt met de hoofdletter M naast de betreffende score.

Wanneer we de muiscursor bewegen over deze manuele score, dan verschijnt de melding "Score manueel toegekend (User ID ...): 1.00". Het User ID slaat op de taakbeheerder die deze manuele score heeft toegekend.

Open antwoorden

Ook bij open antwoorden wordt de score in de scoretabel getoond. We kunnen weer op dezelfde manier als hierboven de score manueel aanpassen.

Invulvelden

Bij invulvelden worden enkel de (vooraf) voorziene antwoorden aanvaard als correct. Het kan evenwel voorkomen dat studenten een onvoorzien maar aanvaardbaar antwoord formuleren, een synoniem of spellingvariant gebruiken, of dat men een evidente tikfout niet als foutief wenst aan te rekenen. Dergelijke onvoorziene antwoorden kunnen ook worden goedgerekend.

  1. Klik op de relevante invulvraag bovenaan de scorekolom.
  2. Vink alle gegeven onvoorzien maar correcte antwoorden één voor één als goed aan.
    Resultaat: al deze aangevinkte antwoorden worden dan aanvaard voor alle deelnemers.