3.1 Meerkeuzevragen

Afhankelijk van het type meerkeuzevraag kunt u:

  • deelnemers één of meerdere keuzes laten aanduiden
  • één of meerder correcte antwoordopties instellen.

MCE (Multiple Choice Examens)

Dit zijn meerkeuzevragen voor multiple choice examens (hiervoor dient een extra optie in de curiosmodule geactiveerd te worden).

Meerkeuzevragen

  • Meerkeuze (max. 1 antw.), keuzes horizontaal: meerkeuzevragen met maximum één correct antwoord waarbij de antwoorden horizontaal geordend zijn
  • Meerkeuze (max. 1 antw.), keuzes verticaal: meerkeuzevragen met maximum één correct antwoord waarbij de antwoorden verticaal geordend zijn
  • Meerkeuze (meerdere antwoorden): meerkeuzevragen met mogelijkheid van meerdere correcte antwoorden waarbij de antwoorden zowel verticaal als horizontaal geordend kunnen zijn

Meerkeuzevragen met multimedia

Dit zijn meerkeuzevragen waar naast tekst ook beeld en/of geluid in de vraagstelling en/of het antwoordgedeelte worden gebruikt.

  • Meerkeuze met 4 afbeeldingen horizontaal: de vraag bevat tekst en de deelnemer kiest uit 4 horizontaal aangeboden afbeeldingen als antwoordmogelijkheden
  • Meerkeuze met geluidsfragmenten: de vraag bevat een afbeelding en de deelnemer kiest uit 4 verticaal aangeboden geluidsfragmenten (te beluisteren) als antwoordmogelijkheden
  • Meerkeuze, 1 antwoordmogelijkheid + afbeelding: de vraag bevat een combinatie van tekst en een afbeelding en de deelnemer kiest uit 2 horizontaal aangebodenantwoordmogelijkheden
  • Applet: de vraag bevat een java-applet (een klein programma dat in de browser wordt uitgevoerd en een vorm van interactiviteit binnen Curios mogelijk maakt) en de deelnemer kiest uit 3 verticaal aangeboden antwoordmogelijkheden
Het gebruik van Java applets vereist dat de deelnemer Java runtime environment (JRE) installeert op zijn/haar PC. Deze software is niet altijd standaard aanwezig in internetbrowsers (Controleer of applets op uw PC correct werken). U kunt deze software wel gratis downloaden.