vraagtype

3.5 Rangschikken

Bij dit vraagtype dienen deelnemers bepaalde zaken (woorden, zinnen, afbeeldingen, ...) te verslepen in de gevraagde volgorde. U kunt een item verslepen door het aan te klikken en de muisknop ingedrukt te houden tot het item op de gewenste plaats is aangekomen.

Nederlands

3.4 Aanduiden op figuur

Bij dit vraagtype zien de deelnemers een figuur (tekening, grafiek, foto, kaart, ...) waarbij ze via de muis een aantal vooraf gedefinieerde zones moeten aanduiden. Deze interactiviteit verloopt via een Java-applet die ook toelaat in te zoomen op fijne details van de figuur en de kleuren van elk antwoord naar behoefte te kiezen.

Nederlands

3.1 Meerkeuzevragen

Afhankelijk van het type meerkeuzevraag kunt u:

  • deelnemers één of meerdere keuzes laten aanduiden
  • één of meerder correcte antwoordopties instellen.

MCE (Multiple Choice Examens)

Dit zijn meerkeuzevragen voor multiple choice examens (hiervoor dient een extra optie in de curiosmodule geactiveerd te worden).

Nederlands