multiple choice

3.1 Meerkeuzevragen

Afhankelijk van het type meerkeuzevraag kunt u:

  • deelnemers één of meerdere keuzes laten aanduiden
  • één of meerder correcte antwoordopties instellen.

MCE (Multiple Choice Examens)

Dit zijn meerkeuzevragen voor multiple choice examens (hiervoor dient een extra optie in de curiosmodule geactiveerd te worden).

Nederlands

Poll

De module Poll is een module waarbij u korte multiple choice vragen kan stellen.

Zo kunt u op een snelle en eenvoudige manier onder meer:

Nederlands