4.2.2 Tabblad Antwoordverwerking

Onder het tabblad Antwoordverwerking verschijnen alle elementen die betrekking hebben op het berekenen van de score en het weergeven van eventuele feedback.

Om zo'n structuurelement te wijzigen, kunt u ofwel:

 • klikken op de naam van het structuurelement
 • met de muis over het blauwe folder icoon voor het element gaan en de optie "Wijzigen" selecteren.

Overzicht

 1. Structuurelement Antwoordverwerking
 2. Structuurelement Resultaat-parameter
 3. Structuurelement Antwoord-verwerkingsmethode

Structuurelement Antwoordverwerking

Wijzigen

Bij een structuurelement Antwoordverwerking kunt u geen informatie wijzigen.

Toevoegen

Als u de optie "Toevoegen" selecteert, dan krijgt u de mogelijkheid om extra antwoordverwerkingsmethodes of commentaar toe te voegen.

Structuurelement Resultaat-parameter

Wijzigen

Bij een structuurelement Resultaat-parameter, waarin het scoren van de vraag wordt bijgehouden, kunt u een aantal eigenschappen wijzigen:

 • de naam van de variabele
 • het type van de variabele
 • de default waarde
 • de minimum- en maximumscore

Bij de meeste sjablonen is al een maximumscore ingesteld: (max=1) geeft aan dat het maximum al is ingesteld op 1. Geef altijd een maximumscore in als u later in het rapport een procentuele score wilt zien.

Toevoegen

Als u de optie "Toevoegen" selecteert via het folder icoon naast Resultaat-parameter, dan krijgt u de mogelijkheid om extra variabele in te stellen. We raden dit momenteel niet aan vanwege de complexiteit van de scoreberekening.

Structuurelement Antwoord-verwerkingsmethode

Een antwoordverwerkingsmethode bevat:

 1. een controle op de juistheid van de gegeven antwoorden
 2. een toewijzing van een waarde aan de scorevariabele
 3. eventueel een link naar feedback voor deze vraag.

Wijzigen

Als u de optie "Wijzigen" selecteert naast:

 • "Antwoord-verwerkingsmethode" dan kunt u de titel wijzigen (in dit voorbeeld van A naar ...)
 • de voorwaarde (in dit voorbeeld MC = A) dan kunt u het antwoord ID en de waarde wijzigen
 • de score (in dit voorbeeld + 0) dan kunt u de score van naam wijzigen; de score instellen op, de score vermeerderen, verminderen of vermenigvuldigen met, of de score delen door een waarde; en de score zelf wijzigen
 • de feedback, dan kunt u de feedback ID wijzigen.
 • een voorwaarde opstellen waaraan de gegeven antwoorden moeten voldoen om de vermelde score te krijgen. Door middel van logische operatoren (en, of en niet) en vergelijkingsoperatoren (=, <, <=, >, >=) leggen we voorwaarden op waaraan antwoorden moeten voldoen. We voegen deze voorwaarden toe door te kiezen voor Toevoegen aan de Voorwaarde:

Toevoegen

Als u de optie "Toevoegen" selecteert naast:

 • een specifieke Antwoord-verwerkingsmethode, dan krijgt u de mogelijkheid om:
  • een voorwaarde, feedback en/of commentaar toe te voegen
  • scorevariabelen te definiëren
 • voorwaarde dan kunt u een nieuwe voorwaarde toevoegen en een relatie tussen alle voorwaarden opleggen. Kortom, aan welke voorwaarden moet het antwoord voldoen om de score en/of feedback te krijgen? Curios gebruikt hiervoor logische en vergelijkingsoperatoren.