Stap 2: Maak een nieuwe MCE taak aan

1. Nieuwe MCE-taak maken

Een nieuwe MCE-taak maken is sinds academiejaar 2019-2020 mee geïntegreerd in het Curios-auteursgedeelte bij het onderdeel voor het maken van Curios-taken. Er is geen aparte module meer nodig in de cursus op Ufora. Volg deze procedure:

 1. Klik in het Curios-auteursgedeelte in het linkermenu onder "Taken" op "Maken".
 2. Kies in het tabblad "Omkadering" bij "Taaktype" voor "MCE taak" en vul volgende velden in de tabbladen "Eigenschappen" en "Doelgroep":

  • Vragenreeks: kies de Curios-vragenreeks die u wenst te gebruiken voor dit Multiple Choice Examen met papieren antwoordformulieren.
  • Taakverwerking: kies de optie "Taakverwerking geeft persoonlijke gegevens (naam, voornaam, ...) weer" om de formulieren te identificeren aan de hand van het studentennummer (dit 8-cijferige nummer wordt door de student aangestipt op het formulier)

  • Examencode: geef de noodzakelijke examencode van 8 karakters (letters of cijfers) in. Deze code wordt namelijk gebruikt om de gedigitaliseerde antwoordformulieren te koppelen aan uw MCE taak. Deze code moet uniek zijn, vandaar dat u hulp krijgt tijdens het intikken. Zolang de code korter is dan 8 tekens en niet uniek is wordt er daar melding van gemaakt.
  • Aantal permutaties:
   • Het aantal permutaties slaat op het aantal versies van examens met eventueel gemengde volgorde van vragen en/of antwoorden. Let wel op voor de mengopties van antwoorden bij het maken van een vraag: er worden enkel antwoorden gemengd waarvoor in het antwoordblok "Mengen" aangevinkt is, en daarbij per antwoord "Te mengen" is aangevinkt. Indien u dus bijvoorbeeld bij het maken van een reeks telkens het juiste antwoord op keuze A zet en dan vergeet de mengopties aan te zetten, kan dit grote gevolgen hebben !
   • Als u aan iedereen hetzelfde examen (met wel een gemengde volgorde van vragen en antwoorden binnen de vragen), kies dan voor 1 permutatie.
  • ​​Permutatiewijze
   • "Permuteren van antwoordkeuzes en alle vragen, zonder rekening te houden met eventuele subreeksen": hiermee gaat u alles door elkaar mengen, zonder rekening te houden met eventuele subreeksen bij het samenstellen van de vragenreeks.
   • "Permuteren van antwoordkeuzes en vragen enkel binnen de subreeksen, als de vragenreeks bestaat uit subreeksen": hiermee gaat u enkel binnen subreeksen mengen, waardoor bijvoorbeeld vragen uit bepaalde modules of hoofdstukken bij elkaar kunnen blijven. Indien u vragen in de vraagvolgorde wenst te fixeren kan u ze in de hoofdreeks plaatsen.
   • "Permuteren van antwoordkeuzes, met vraagvolgorde zoals in de oorspronkelijke vragenreeks":  hiermee gaat u de volledige vraagvolgorde fixeren en enkel de antwoorden per vraag opmengen.
  • Examendatum: dit is indicatief, maar is aangewezen voor de sortering in het overzicht via "Mijn taken".

  • Tabblad "Doelgroep"
   • Kies uit het relevante platform de cursus waarvoor u het examen wenst uit te voeren. Vanaf 2019-2020 wordt Ufora gebruikt als officieel leerplatform.
   • Maak ook de keuze welke cursusbeheerders de resultaten voor de taak mogen helpen voorbereiden (afdrukken, ...), laten verwerken en analyseren. Hou er hierbij rekening mee dat u de cursusbeheerders ook aanduidt als beheerder van de vragenreeks zelf die u geselecteerd heeft voor deze MCE-taak, anders hebben hebben ze niet voldoende rechten op deze handelingen uit te voeren !
  • Tabblad "Planning" is niet relevant voor MCE-taken.
  • Klik op "Nieuwe taak maken".
    

2. Examen voorbereiden vanuit de overzichtslijst

In het Curios-auteursgedeelte zijn via de overzichtslijst "Mijn taken" alle MCE-taken terug te vinden. Hiervoor is een aparte categorie "MCE taken".

Dit overzicht vermeldt naast de kolommen met gegevens gekoppeld aan de MCE-taak ook:

 • het aantal formulieren dat verwerkt is voor de MCE-taak na het inlezen/digitaliseren (in de kolom #)
 • een aantal actieknoppen  voor volgende acties:
  • taak aanpassen
  • taak verwijderen
  • taakverwerking opvragen: bekijken van de gegeven antwoorden + scores, deze zijn pas beschikbaar als je via het icoon van de ingelezen antwoordformulieren de formulieren gevalideerd hebt
  • permutatieversies afdrukken (noodzakelijk om de permutaties klaar te zetten op het systeem, gebruik geen eigen permutaties):
   • basisversie (zonder permutatie)
   • gepermuteerde versies (afhankelijk van het aantal permutaties: maximum 9)
  • MCE-infoblad afdrukken (noodzakelijk bij aanbieden van de formulieren voor de digitalisering, zie verder)
  • ingelezen antwoordformulieren (op basis van de gekoppelde examencode) raadplegen

 

Afdrukken van de gewenste permutatieversies

Na het aanmaken van de MCE-taak dient u het examen zelf af te drukken in alle permutatievormen die u gekozen heeft.

Let op: de permutaties zelf worden past aangemaakt op het systeem de eerste keer dat u op de afdruk-actie (het printer-pictogram) klikt. Dit vraagt enkele seconden berekeningstijd, afhankelijk van de grootte van het examen.

Het is van kapitaal belang dat u geen structurele veranderingen meer aanbrengt in de vragenreeks eenmaal de permutaties gegenereerd zijn ! Hou rekening met volgende zaken eenmaal de permutaties zijn aangemaakt:

 • er mogen geen aanpassingen meer gebeuren aan de volgorde van de vragen
 • er mogen geen vragen worden verwijderd of toegevoegd in de vragenreeks
 • er mogen geen antwoordkeuzes meer worden toegevoegd of verwijderd bij het aanpassen van een vraag
 • er mogen geen antwoord-ID's worden gewijzigd: enkel "MCE", "A", "B" (eventueel tot "E") zijn geldig en kunnen worden verwerkt
 • alleen tekst- of figuuraanpassingen zijn toegelaten (bv. taalfouten).

Indien dit toch nodig zou zijn, dan moet u de bestaande MCE-taak verwijderen en een nieuwe MCE-taak aanmaken. Vernietig dan ook alle oude papieren versies, zodat die niet meer in omloop kunnen gebracht worden. De permutaties worden in de nieuwe MCE taak opnieuw aangemaakt met andere willekeurige volgordes.