3.7 Combinatievragen (matching pairs)

Enkele voorbeelden

Combinatievragen editeren

Er zijn 2 soorten objecten:

  1. sleepbare objecten
  2. doelobjecten.

Eerst worden de sleepbare elementen weergegeven. Elk object krijgt ook een label en voor de antwoordverwerking gebruikt u koppelingen.