Vote: online stemmen in de les

Interesse om Vote te gebruiken tijdens uw lessen? Contacteer dan curios@ugent.be.

Vote is een online stemsysteem dat steunt op de technologie en infrastructuur van de Curios toetsomgeving, maar het systeem kan onafhankelijk van Curios gebruikt worden. Je hoeft ook geen specifieke software of app te installeren, maar er gelden wel enkele technische voorschriften bij het gebruik van Vote/Hermes.

Stappenplan

 1. Surf naar http://curios.ugent.be.
 2. Meld je aan via CAS (UGent gebruikersnaam en wachtwoord).
 3. Klik onderaan op de link "Naar Vote" (deze toegang is alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers).

  Resultaat: Het scherm van de Vote auteursomgeving opent en het groepsnummer verschijnt in een rood kader.

Vragenreeksen zijn noodzakelijk om vragen te kunnen bewaren en eventueel later (bv. tijdens een werkcollege met een andere groep, in het volgende academiejaar, ...) opnieuw te gebruiken in Vote.

 1. Klik op het pijltje naast de knop "Actie"
 2. Selecteer de optie "Vragenreeks maken" in de verticale keuzelijst
 3. Vul een titel voor de nieuwe vragenreeks in
 4. Selecteer de knop "+ Vragenreeks toevoegen".

Resultaat: De nieuwe vragenreeks verschijnt nu in de verticale keuzelijst binnen het onderdeel "Vragenreeksen".​

Vragenreeksen zijn dan weer niet noodzakelijk bij snelle vragen. Kortom: als je gewoon een mondelinge vraag wilt stellen aan de studenten en Vote enkel wilt gebruiken om studenten online te laten stemmen over 2 tot 5 antwoordmogelijkheden (bv. mondeling meegedeeld of in een presentatie).

 1. Klik op het pijltje naast de knop "Snelle vragen"
 2. Selecteer het gewenste aantal mogelijke antwoorden (2, 3, 4 of 5)

Resultaat: De stemming start onmiddellijk. De resultaten worden verborgen om het stemgedrag van de studenten niet te beïnvloeden.

Een nieuwe meerkeuzevraag

 1. Selecteer een bestaande vragenreeks in de verticale keuzelijst binnen het onderdeel "Vragenreeksen"
 2. Klik op het pijltje naast de knop "Actie"
 3. Selecteer de optie "Meerkeuze Vraag maken" in de verticale keuzelijst
 4. Geef een titel aan de nieuwe vraag in het veld "Titel"
 5. Voeg de vraag toe in het veld "Vraagstelling"
 6. Voeg de verschillende antwoordmogelijkheden toe (en indien nodig extra antwoordmogelijkheden via de knop "+ Antwoord toevoegen")
 7. Duid de enige correcte antwoordmogelijkheid aan (door het vinkje aan te klikken zodat het groen ingekleurd wordt)
 8. Druk op de knop "Opslaan".

Een nieuwe open vraag

 1. Selecteer een bestaande vragenreeks in de verticale keuzelijst binnen het onderdeel "Vragenreeksen"
 2. Klik op het pijltje naast de knop "Actie"
 3. Selecteer de optie "Open Vraag maken" in de verticale keuzelijst
 4. Geef een titel aan de nieuwe vraag in het veld "Titel"
 5. Voeg de vraag toe in het veld "Vraagstelling"
 6. Druk op de knop "Opslaan".
 1. Selecteer de vragenreeks in de verticale keuzelijst binnen het onderdeel "Vragenreeksen".
 2. Druk op de knop "Stemming starten":
  • binnen het onderdeel "Vragenreeksen" om de stemming op de hele vragenreeks te starten
  • nadat je eerst op het pijltje rechts van de vraag hebt geklikt om de stemming op een specifieke vraag te starten
   Resultaat: De stemming start onmiddellijk. De resultaten worden verborgen om het stemgedrag van de studenten niet te beïnvloeden.
 3. Vraag de studenten om:
  1. te surfen naar http://vote.ugent.be met hun laptop, tablet, smartphone, ... (verbonden met internet)
  2. in te loggen met CAS (UGent account en wachtwoord) om te voorkomen dat deelnemers meerdere keren kunnen stemmen
  3. het groepsnummer in te geven
   Opgelet: Na het ingeven van dit nummer krijgt de deelnemer normaal de actieve vraag of vragenreeks te zien (of een wachtscherm als de docent de stemming toch nog niet heeft gestart). Als de deelnemer alle actieve vragen heeft beantwoord, dan verschijnt er opnieuw een wachtboodschap.
  4. een stem uit te brengen
   Resultaat: Naarmate de studenten een stem uitbrengen, lopen de tellers (cijfertjes naast de vraagtitels) van het aantal antwoorden op.

Selecteer de optie "Stop de stemming" via de knop naast het groepsnummer. Via dezelfde knop kan je de stemming ook tijdelijk pauzeren, een gepauzeerde stemming opnieuw verderzetten en de taal van de applicatie aanpassen. ​

Door te klikken op de vraagtitel verschijnt een horizontaal staafdiagram met het aantal stemmen per antwoordmogelijkheid.

In de menubalk bovenaan kan je via de optie "Resultaten" wisselen van weergave tussen staaf- en taartdiagram.

Je kan ook een historiek van alle stemmingen op een bepaalde vraag raadplegen via de actieknop "Vorige resultaten bekijken".