Mijn profiel

Als u klikt op "Mijn profiel" in de hoofding, dan opent uw gebruikersprofiel binnen Minerva.

Overzicht

Raadpleegbare gegevens

 • Familienaam
 • Voornaam
 • Officiële code
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam

Wijzigbare gegevens

Via "Mijn profiel" kunt u:

 • uw tijdzone (bv. Europe/Brussels) wijzigen
 • de foto van uw studentenkaart al dan niet tonen in Minerva
 • de taal van uw Minerva omgeving wijzigen
 • de standaardweergave van uw kalenders instellen per maand, week of dag

FAQ

Als u de voorkeurtaal onder "Mijn profiel" wijzigt, dan wijzigt alleen de taal van de Minerva omgeving maar niet de taal van de cursussites waarop u bent ingetekend! De taal waarin een cursussite wordt aangeboden, kan alleen gewijzigd worden door de cursusbeheerder van deze cursussite.

Binnen de electronische leeromgeving maken we wel onderscheid tussen 4 gebruikersprofielen:

1. Cursusbeheerders

Cursusbeheerders zijn gebruikers die:

 • zorgen voor cursusinhoud (cursusmateriaal, links, mededelingen, agenda, oefeningen, …)
 • kaderen de interactieve mogelijkheden van de modules forums, dropbox, wiki, oefeningen, ...
 • beschikken over beheerfuncties zoals het indelen van gebruikers in groepen, het aanpassen van cursuseigenschappen, het aanbieden van meer of minder modules (en dus functionaliteit), …

Meestal zijn de lesgevers de cursusbeheerders van cursussites en fungeren UGent medewerkers met een administratieve functie (bv. de facultaire aanspreekpunten voor Minerva) als cursusbeheerders van infosites.

2. Lesgevers

Lesgevers zijn gebruikers die als verantwoordelijke lesgever of medelesgever voor de cursus zijn aangesteld door de faculteitsraad. De studiegids vermeldt alle lesgevers per opleidingsonderdeel (zoals vastgelegd werd in Oasis).

3. Gebruikers op niveau van het Minerva platform

Dit is elke persoon met een profiel in Minerva, hetzij als:

 • UGent medewerker
 • UGent student.

4. Gebruikers op niveau van een Minerva cursus

Dit is elke persoon die automatisch is ingetekend op een cursussite of infosite (bv. op basis van het curriculum van de student), of toegang heeft verkregen na manuele intekening op een cursussite of infosite.

Als u vorig academiejaar nog UGent student was maar ondertussen UGent medewerker bent geworden, dan bestaat de kans dat uw gebruikersprofiel in Minerva niet automatisch aangepast werd.

Gelieve dan te e-mailen naar minerva@ugent.be met vermelding van:

 • deze verandering
 • uw voornaam en familienaam
 • uw stamnummer (als student)
 • uw personeelsnummer.

Wij passen uw profiel in Minerva dan zo snel mogelijk aan!