Stap 3: Laat de ingevulde examenformulieren digitaliseren

1. Voor het examen

2. Tijdens het examen

 • Controleer op het examen zelf bij het afgeven altijd meteen of de student zijn/haar studentennummer (en eventueel permutatiecode) correct ingevuld heeft op het examenformulier.
 • Zorg er voor dat er enkel de in te lezen invulformulieren in de doos of omslag terechtkomen, met alle formulieren op dezelfde manier geöriënteerd.
 • Laat geen nietjes, elastieken of paperclips zitten op de formulieren.
 • Let er op dat de invulformulieren geen ezelsoren bevatten.
 • Vergeet niet het afgedrukte MCE-infoblad met QR-code van het examen (zie stap 2) bovenaan de doos toe te voegen.
   

3. Na het examen (LET OP: gewijzigde procedure n.a.v. Covid-19)

 • U dient de ingevulde formulieren samen met het MCE-infoblad af te leveren in een doos of grote omslag, dus niet als losse pak papieren. Het MCE-infoblad wordt mee ingescand, dus gelieve dit niet vast te plakken op de doos of omslag.
 • De ingevulde formulieren kunnen enkel afgeleverd worden in een kluisje van de beveiligde pakjesautomaat in gebouw S9 op campus De Sterre, dus niet bij de collega's die instaan voor de verwerking. Je vindt deze automaat via ingang 2. Na binnenkomen ga je de trap op, de pakjesautomaat bevindt zich dan aan je rechterkant, net voor de servicedesk. Via een touchscreen kies je een leeg kluisje met de juiste afmeting. Er hangen duidelijke instructies met de handelingen op de automaat.
 • Elke ochtend worden de binnengebrachte examens uit de kluisjes opgehaald en ingelezen. Gelieve rekening te houden met de veiligheidsrichtlijnen, waarbij de dozen met formulieren 24u onaangeroerd dienen te blijven. Concreet betekent dit dat dozen van een examen niet de dag zelf in een kluis mogen worden afgeleverd. Contacteer de Curios-helpdesk voor afwijkende afspraken indien nodig.
 • Alle contactpersonen van het examen ontvangen na inlezen een mail dat de formulieren digitaal beschikbaar zijn op Curios.
 • Er is geen mogelijkheid om de formulieren terug te komen ophalen. U beschikt immers na verwerking over een digitale foto van elk invulformulier.