FAQ 6: Hoe geef ik een student extra tijd tijdens het examen?

Indien een student extra tijd moet krijgen tijdens een online proef kan dit via de taakverwerking in het Curios auteursgedeelte. In de tabel met het overzicht van de gegeven antwoorden of de tabel met de behaalde scores zijn er in de eerste kolom een aantal acties beschikbaar.

Via het recyclage icoon (drie pijltjes in cirkelvorm) kan een taakuitvoer voor de deelnemer opnieuw beschikbaar worden gesteld. Dit kan zowel met extra tijd of zonder extra tijd. In het laatste geval laat je in het dialoogvenster het veld met de extra tijd dan leeg.

Denk er ook aan dat de uitvoerperiode (het tijdsvenster waarbinnen de taak kan gestart worden) actief moet zijn. Eventueel dien je het dus weer open te zetten voor een zekere periode via het tabblad planning van de taakeigenschappen.

Momenteel kan er enkel tijd bijgegeven worden als de taak automatisch beëindigd werd doordat de toegekende tijd verstreken was.