FAQ 2: Hoe vult een student zijn/haar studentennummer correct in op het MCE-formulier?

Controleer op het examen altijd meteen of de student zijn/haar studentennummer (en eventueel permutatiecode) ingevuld heeft op het MCE-examenformulier.

Hoe invullen?

Nadat de student handmatig en in duidelijke hoofdletters zijn/haar voornaam, naam, studiejaar en studentennummer heeft neergepend op de stippellijnen, dient de student:

  • zijn/haar 8-cijferig studentennummer in te vullen bij de identificatiecodes A tot en met H
  • de permutatiecode in te vullen bij de identificatiecode I (of blanco laten als er geen permutaties gebruikt worden).

Enkel ZWART gebruiken om vakjes in te kleuren !

Voorbeeld

Als uw studentennummer 01605432 is, dan kleurt u achtereenvolgens zorgvuldig zwart:

  • het vakje 0 bij code A 
  • het vakje 1 bij code B
  • het vakje 6 bij code C
  • ...
  • het vakje 2 bij code H.