7.4 Itemanalyse weergeven

Door te klikken op de knop "Itemanalyse weergeven" kunt u min of meer nagaan of u goede vragen hebt gesteld.

Gegeven antwoorden Behaalde scores Scores en antwoorden