Leerpaden

Praktijkvoorbeeld: proefperiode webklassen FLW (erg) positief onthaald

Vanaf maandag 1 februari 2016 organiseert de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (FLW) gedurende 4 weken enkele online lessenreeksen voor leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs. Na de positieve reacties op de proefperiode in oktober 2015 denkt de FLW nu al aan een uitbreiding van het project in al haar opleidingen.

Nederlands

Praktijkvoorbeeld: Stefaan Cottenier schakelt over van hoorcollege naar flipped classroom (update)

In een flipped classroom worden de typische elementen van een traditionele les omgedraaid. De studenten verwerken de basiskennis zelfstandig voorafgaand aan de les. Daardoor komt er tijdens de les meer ruimte vrij voor interactie en vraaggestuurd leren. De studenten zijn tijdens de les merkbaar actiever en meer geëngageerd, en ze worden uitgedaagd om die basiskennis breder toe te passen.

Nederlands