Antwoorden op een online (prik)bord

Printvriendelijke pagina

Voorbeeld met technologie

  1. Laat je studenten de inhoud van een afgerond lesonderdeel samenvatten in één zin (bv. via Hermes).
  2. Projecteer en vergelijk alle zinnen.
  3. Bespreek de antwoorden klassikaal om samen met de studenten tot één resultaat te proberen komen.
  4. Laat elke student voor zichzelf uitmaken of hij/zij de essentie van de les had begrepen.

Mogelijke tools