Studentenpublicaties

Via de module "Studentenpublicaties" kunnen studenten documenten en video's delen met andere gebruikers, gebruikersgroepen en cursusbeheerders. Op deze manier kunnen studenten gebruik maken van de kennis van de andere deelnemers en zo tot een nog grotere kennisverwerving komen.

Een voorbeeld: laat elke student een foto van een kunstwerk opladen waarna in groep gezocht kan worden naar de stroming waartoe het kunstwerk behoort. Deze bespreking kan plaatsvinden tijdens een lesmoment maar ook online (via de module wiki, forums, webconferentie, ...).

Mogelijkheden

De cursusbeheerder kan op de startpagina van de module:

 • zelf ook een studentenpublicatie (document of video) toevoegen
 • een categorie toevoegen (bv. één per thema/opdracht)
 • de instellingen van de module bepalen.

Instellingen

De cursusbeheerder kan de volgende 3 instellingen vastleggen voor nieuwe studentenpublicaties:

 1. Welke velden mag een gebruiker aanpassen bij het wijzigen van een eigen studentenpublicatie?
  • Auteurs
  • Categorie
  • Commentaar
  • Bestand
  • Titel
 2. Mag een gebruiker zijn eigen studentenpublicatie kunnen verwijderen?
  • Ja
  • Neen
 3. Wat is de standaard zichtbaarheid als een gebruiker een nieuwe studentenpublicatie plaatst?
  • Zichtbaar voor de gebruikers
  • Onzichtbaar voor de gebruikers
De instelling "onzichtbaar" houdt in dat de student zijn eigen opgeladen studentenpublicatie niet meer kan beheren.

Studentenpublicaties beheren

Via de actieknoppen kan de cursusbeheerder de studentenpublicatie achtereenvolgens:

 • op plagiaat controleren
 • wijzigen (zie instelling 1 hierboven)
 • verwijderen
 • verplaatsen naar een (andere) categorie
 • (on)zichtbaar maken voor de gebruikers

Via de selectievakken kan de cursusbeheerder de studentenpublicatie achtereenvolgens:

 • verwijderen
 • zichtbaar maken voor de andere gebruikers
 • (on)zichtbaar maken voor de gebruikers
 • downloaden
Trefwoorden: