Wat is blended learning?

Printvriendelijke pagina

Icon designed by Eucalyp from FlaticonWat is blended learning?

Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs.

In het online gedeelte worden studenten op een actieve manier uitgedaagd om de leerstof op eigen toestel, tijd, plaats en tempo aan te leren. Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, ... om deze kennis en vaardigheden actief te verwerken en toe te passen.

Door de afwisseling van activerende leeractiviteiten (zowel voor, tijdens en/of na het contactmoment), en vooral door elke leeractiviteit in te zetten waarvoor deze het meest geschikt is, kan je de leereffectiviteit bij studenten merkbaar verbeteren.

Deze onderwijsbenadering betekent in de eerste plaats dus een didactische uitdaging voor de lesgever! Hij/zij wordt namelijk uitgedaagd grondig na te denken over activerende werkvormen, over het regelmatig tussentijds evalueren van de kennis en vaardigheden, over zijn rol bij instructie, ... Zo evolueert de rol van de lesgever van een klassieke "sage in the stage" (of overbrenger van kennis) naar een "guide on the side" (of begeleider van het leerproces).

Onderwijsondersteuning

 

<< Ga terug naar Inleiding

>> Ga naar Wat is flipping the classroom?