Oefeningen

Via de module "Oefeningen" kunt u oefenreeksen aanmaken. Zo'n oefening kan bestaan uit één of meerdere vragen. De module voorziet 5 verschillende vraagtypes.

Als u op zoek bent naar een manier om studenten online zelftests te laten uitvoeren, dan biedt deze module wellicht een eenvoudiger alternatief voor de online toetsomgeving Curios. Het is bovendien mogelijk om zowel Oefeningen uit deze module als Curios oefeningen in een leerpad te integreren als stap.

Vraagtypes

Deze module voorziet de volgende 5 vraagtypes:

Vraagtype Voorbeeld
Meerkeuze met 1 antwoordmogelijkheid
Meerkeuze met verschillende antwoordmogelijkheden
Vul het ontbrekende in
Selecteer het ontbrekende
Open antwoord

Nieuwe oefening maken

 1. Klik op de module "Oefeningen" op de startpagina van de cursussite.
 2. Selecteer de link "Nieuwe oefening".
 3. Bepaal op de pagina "Oefening toevoegen":
  • een titel voor de oefeningenreeks
  • een (optionele) omschrijving
  • of alle vragen:
   • op één pagina mogen getoond worden
   • over meerdere pagina's moeten verdeeld worden met ... vra(a)g(en) per pagina
  • of alle vragen in een willekeurige volgorde weergegeven moeten worden
  • het maximaal aantal pogingen dat eenzelfde gebruiker de oefeningenreeks mag afwerken (0 = Onbeperkt)
  • of Minerva de juiste antwoorden:
   • altijd mag weergeven op het einde van de oefening
   • niet mag weergeven
   • pas mag weergeven na een te bepalen datum
  • of Minerva de scores:
   • altijd mag weergeven op het einde van de oefening
   • niet mag weergeven
   • pas mag weergeven na een te bepalen datum
  • of Minerva de feedback:
   • altijd mag weergeven op het einde van de oefening
   • niet mag weergeven
   • pas mag weergeven na een te bepalen datum
  • een eventuele start- en einddatum
  • een eventuele bijlage aan de oefeningenreeks
 4. Druk op de knop "OK".

Vragen toevoegen aan oefeningen

U hebt 2 mogelijkheden:

 1. een bestaande vraag toevoegen
 2. een nieuwe vraag toevoegen.

1. Lijst met alle vragen

Als u klikt op de link "Bestaande vraag toevoegen", dan opent de lijst met alle vragen die u al eerder maakte binnen de module Oefeningen van deze cursussite.

U kunt deze bestaande vragen toevoegen aan de oefeningenreeks door ofwel:

 • te klikken op de link "Toevoegen" in de kolom "Actie" voor de betrokken vraag.
 • de vraag te selecteren en de geselecteerde items toe te voegen aan de oefening via de uitschuiflijst.

2. Nieuwe vraag

 1. Klik op de link "Nieuwe vraag".
 2. Bepaal op de pagina "Vraag toevoegen" achtereenvolgens:
  • de vraag
  • een omschrijving
  • één van de 5 vraagtypes:
   • Meerkeuze met 1 antwoordmogelijkheid (en bijkomend of u deze antwoordmogelijkheden wilt mengen voor de gebruiker)
   • Meerkeuze met verschillende antwoordmogelijkheden (en bijkomend of u deze antwoordmogelijkheden wilt mengen voor de gebruiker)
   • Vul het ontbrekende in (en bijkomend of het antwoord al dan niet hoofdlettergevoelig is))
   • Selecteer het ontbrekende
   • Open antwoord
 3. Druk op "Ok".
 4. Voeg alle antwoordmogelijkheden toe.
 5. Voeg een volgende vraag toe.

Oefeningen beheren

Op de startpagina van de module hebt u meerdere beheeropties.

Via de menubalk

Hier kunt u niet alleen nieuwe oefeningen aanmaken of de lijst met alle vragen raadplegen, maar ook:

 • een categorie toevoegen om uw oefeningen overzichtelijk te structureren
 • HotPotatoes-oefeningen importeren (.htm bestanden)
 • de statistieken voor al uw oefeningenreeksen samen bekijken (en indien gewenst de scores laten herberekenen als u ondertussen de scores bij de antwoordmogelijkheden van vragen hebt aangepast)

Via de actieknoppen

Via de kolom Acties kunt u achtereenvolgens:

 • de statistieken (scores) bekijken van elke gebruiker op deze oefening
 • de scores laten herberekenen op deze oefening (bv. omdat u ondertussen de scores bij de antwoordmogelijkheden van vragen hebt aangepast)
 • de oefening aanpassen
 • de oefening (on)zichtbaar maken
 • de oefening verplaatsen naar een andere categorie
 • de oefening verwijderen.

Via de selectielijst

Via de selectieknoppen kunt u achtereenvolgens één of meerdere geselecteerde oefeningen:

 • (on)zichtbaar maken
 • verplaatsen
 • verwijderen.