Groepen

In een groot aantal modules binnen een cursussite kan de lesgever de inhoud ervan beschikbaar stellen voor alle gebruikers van de cursussite of een selectie van gebruikers en/of groepen van de cursussite. Enkele voorbeelden van dergelijke modules zijn agenda, aankondigingen, forums, leerpaden, oefeningen, puntenboek, webPA, webconferenties, ...

Binnen de module Groepen kunnen lesgevers aan studenten met een gemeenschappelijke band ook specifiek toegang geven tot hun eigen groepsruimte bestaande uit documenten, forums en een wiki. Handig om groepen studenten te laten samenwerken aan opdrachten!

De samenstelling van de groepen kan dan weer gebeuren door de lesgever, Minerva of de studenten zelf.

Overzicht

Ik wil groepen stap voor stap opbouwen

Ik heb een vraag over de werking van de module Groepen

Stap 1: Voeg één of meerdere categorieën toe

Om één of meerdere categorieën aan te maken (bv. één categorie per opdracht), handelt u als volgt:

 1. Klik op de module Groepen.
  Resultaat: De startpagina van de module opent.
 2. Selecteer "Categorie toevoegen".
  Resultaat: De pagina "Categorie toevoegen" opent.
 3. Bepaal achtereenvolgens:
  • een titel voor de categorie (bv. Practicumsessie 1, Opdracht 1, ...)
  • een omschrijving voor de categorie
  • het maximum aantal groepen waartoe één student kan behoren binnen deze categorie (standaard 1)
  • enkele standaardinstellingen die van toepassing worden op alle nieuwe/aangemaakte groepen binnen deze categorie:
   • het maximum aantal plaatsen per groep
   • of de gebruikers zichzelf mogen in- en /of uitschrijven uit een groep
   • of documenten van de groepsruimte niet, alleen voor de leden van de groep of voor iedereen van de cursus beschikbaar mogen zijn
   • of de wiki van de groepsruimte niet, alleen voor de leden van de groep of voor iedereen van de cursus beschikbaar mag zijn
   • of het forum van de groepsruimte niet, alleen voor de leden van de groep of voor iedereen van de cursus beschikbaar mag zijn
 4. Druk op de knop "Ok".
  Resultaat: U krijgt de boodschap "Categorie aangemaakt".
 5. Selecteer de link "Terug naar groepen".

Resultaat: De startpagina opent als volgt:

Opgelet: Bij een publieke groepswiki (voor iedereen van de cursus beschikbaar) kan de cursusbeheerder kiezen of enkel leden van de groep wijzigingen kunnen aanbrengen in de groepswiki, of ook niet-leden.

Stap 2: Maak nieuwe groep(en) aan

Om nieuwe groepen aan te maken binnen een categorie, handelt u als volgt:

 1. Selecteer de link "Nieuwe groep(en) aanmaken".
 2. Vul het aantal nieuwe groepen in dat u wilt aanmaken en druk daarna op de knop "Ok".

  Opgelet: Bij de standaardinstellingen van de categorie hebt u het maximum aantal plaatsen per groep bepaald (bv. 10). Als uw opleidingsonderdeel aangeboden wordt aan bv. 150 studenten, dan zal u minstens 15 nieuwe groepen (van elk 10 studenten) moeten aanmaken voor deze categorie als u iedereen aan dezelfde opdracht wilt laten werken.
 3. Vul op de pagina "Nieuwe groepen aanmaken" de volgende gegevens in:
  • de groepsnamen
  • de categorie waaraan u elke groep wilt toekennen (dit kunnen ook verschillende categorieën zijn als u niet alle groepen dezelfde opdracht wilt geven)
  • het aantal plaatsen (hier toont Minerva het aantal volgens de standaardinstellingen van de categorie, maar de lesgever kan deze instelling dus nog overschrijven met een hoger of lager aantal voor één, enkele of alle groepen)
 4. Druk op de knop "Aanmaken".
  Resultaat: U krijgt de boodschap "... groep(en) werd(en) toegevoegd".
 5. Klik op de link "Groepen" in de broodkruimel.

Resultaat: De startpagina opent als volgt:

Stap 3: Voeg gebruikers toe

Mogelijkheid 1: De lesgever voegt zelf gebruikers toe.

Als u klikt op het potloodje aan de rechterkant van een groep, dan kunt u:

 • de instellingen voor de groep wijzigen
 • uit de lijst gebruikers van uw cursussite een of meerdere groepsbegeleiders selecteren
 • uit de lijst gebruikers van uw cursussite een of meerdere groepsdeelnemers selecteren

Mogelijkheid 2: Minerva vult de resterende plaatsen van de groep op.

Als u klikt op het gebruikersicoon met het groene plusteken aan de rechterkant van een groep, dan kunt u Minerva alle resterende vrije plaatsen laten invullen met niet ingeschreven gebruikers.

Mogelijkheid 3: Minerva voegt alle gebruikers van eenzelfde opleiding toe aan eenzelfde groep.

Als u klikt op de link "Aanmaken/vullen van groepen per opleiding van de gebruiker", dan maakt Minerva automatisch groepen aan:

 • met één groep per opleiding waarbinnen dit opleidingsonderdeel wordt aangeboden volgens de officiële studiegids
 • alle studenten, die ingeschreven zijn voor dit opleidingsonderdeel volgens hun curriculum, worden automatisch ingedeeld in de groep van hun opleiding.
Opgelet: Deze actie is eenmalig op basis van de situatie op dat specifieke moment. De groepen worden daarna niet automatisch aangepast met nieuwe studenten die zich nog later zouden inschrijven.

Mogelijkheid 4: De gebruikers schrijven zichzelf in een groep in.

Via de standaardinstellingen van een categorie kunt u onder meer bepalen of studenten zichzelf mogen inschrijven in één of meerdere groepen.

Een toegevoegde categorie staat standaard zichtbaar (via het oog). Als u studenten vanaf een bepaald moment wilt laten inschrijven, dan raden we het gebruik van dit icoon aan.

Vraag 1: Hoe kan ik categorieën bewerken?

Aan de rechterkant van de categorie vindt u enkele iconen terug.

Om de standaardinstellingen van een bestaande categorie te wijzigen, klikt u op het potlood icoon. U krijgt dan onderaan het formulier een extra optie om "deze instellingen meteen toe te passen op alle bestaande groepen uit deze categorie".

Om een categorie te verwijderen, dan:

 1. verwijdert u eerst alle groepen uit de categorie
 2. klikt u op het rode kruisje.

Om een categorie (on)zichtbaar te maken, dan klikt u het oog dicht. Deze optie komt van pas wanneer u de periode waarin de studenten zichzelf kunnen inschrijven in groepen manueel wilt beheren.

Om een categorie te verplaatsen, dan:

 1. houdt u de muisknop ingedrukt op het navigatie icoon
 2. versleept u de categorie naar de gewenste plaats binnen alle categorieën
 3. laat u de muisknop los op de gewenste plaats.

Vraag 2: Hoe kan ik groepen bewerken?

Als u op een categorie klikt, dan krijgt u een overzicht van alle groepen binnen deze groepscategorie.

Dit overzicht is sorteerbaar door te klikken op een kolomtitel:

 • de naam van de groepen
 • het aantal ingeschreven gebruikers per groep
 • het maximum aantal plaatsten in de groep volgens de instellingen (of - als er geen beperking is ingesteld)

Dit overzicht biedt ook de volgende functies:

 • een checkbox om meerdere groepen ineens te verplaatsen, te verwijderen, gebruikers toe te voegen of gebruikers te verwijderen
 • enkele actieknoppen om de groepen te beheren:
  • een potloodje om de naam, instellingen, ... van de groep te bewerken (ook om de begeleiders en deelnemers van de groep manueel vast te leggen)
  • het pijltje om de groep naar een andere categorie te verplaatsen
  • het vuilbakje om de groep te verwijderen
  • het gebruikersicoon met het rode kruis om alle gebruikers uit deze groep uit te schrijven
  • het gebruikersicoon met het groene plusteken om Minerva alle resterende vrije plaatsen te laten invullen met niet ingeschreven gebruikers.

Vraag 3: Hoe kan ik een groepsruimte activeren?

Binnen de module Groepen is het ook mogelijk om studenten toegang te geven tot een eigen groepsruimte bestaande uit documenten, forums, wiki en/of webconferentiemodule.

 1. Maak via de module Forums (zie stap 1) eerst nog een forumcategorie "Groepen" of "Groepsforums" aan als u ook groepsforums binnen de groepsruimte wilt aanbieden.
 2. Voeg een categorie toe (zie stap 1) en pas de "standaardinstelling voor nieuwe groepen" aan door:
  • de opties "publiek" of "privé" te activeren voor Documenten, Groepswiki en/of Groepsforum
  • de eerder aangemaakte forumcategorie "Groepen" of "Groepsforums" te selecteren uit de selectielijst naast "Groepsfora maken in volgende forumcategorie:"
 3. Maak nieuwe groep(en) aan (zie Stap 2) en voeg ze toe aan deze nieuwe groepscategorie.
 4. Voeg gebruikers toe (zie Stap 3) aan deze groepen.
 5. Klik op de groepsnaam voor toegang tot de groepsruimte.

Vraag 4: Hoe kan ik gebruikers uit groepen exporteren/importeren?

Exporteren

Door te klikken op de link "Overzicht van alle groepen" kunt u een overzicht van alle gebruikers per groep exporteren als CSV- of XLS-bestand.

U kunt er ook voor kiezen om één groepscategorie te exporteren door middel van het XLS icoontje naast de groepscategorie. 

Importeren

Door te klikken op de link "Importeer gebruikers in groepen" kunt u gebruikers beheerd in een XLS-bestand importeren naar een bestaande groep in Minerva.

Belangrijk: Het XLS-bestand moet in de 1e lijn minstens de headers "group_id" en "ugent_id" (of "Minerva_user_id") van de student vermelden. Vanaf de 2e lijn komen dan de gegevens van de studenten die tot deze groep moeten behoren.

Het group_id van reeds aangemaakte groepen in Minerva kan je achterhalen door met de muis over deze groep(en) te gaan. Dan verschijnt de url (bv. http://minerva.ugent.be/main/group/group_space.php?gidReq=1994371&cidReq=Z00001502017). Het group_id is dan de cijfercode bij de variabele gidReq (in dit voorbeeld 1994371).

Hoe breng ik een groepsverdeling van cursus A over naar cursus B?

 1. Vraag alle gebruikers die ingetekend zijn in cursus A om zich (indien nog nodig) ook in te tekenen in cursus B.
 2. Ga in cursus A naar de module Groepen.
  1. Klik op het Excel icoon naast de groepscategorie waarvan u de groepsverdeling wenst over te brengen naar cursus B.
  2. Download het aangeboden bestand.
 3. Ga in cursus B naar de module Groepen.
  1. Maak een nieuwe categorie aan.
  2. Maak nieuwe groepen aan in deze categorie (even veel groepen als in de groepscategorie van cursus A).
  3. Klik op het potlood-icoon naast de groepscategorie.
  4. Onthoud het id van de groepscategorie (de cijfercode na de variabele id=).
 4. Open het bewaarde .xlsx bestand.
  1. Laat de eerste rij ongewijzigd.
  2. Vervang in de eerste kolom de "group_category_id" van cursus A door het id van de groepscategorie uit cursus B (zie stap 3.4) voor alle gebruikers die worden opgelijst vanaf rij 2.
  3. Vervang in de derde kolom de "group_id" uit cursus A door het nieuwe group_id van elke gelijknamige groep uit cursus B (de cijfercode na de variabele gidReq= zoals vermeld bij "Importeren") voor alle gebruikers die worden opgelijst vanaf rij 2.
  4. Bewaar deze wijzigingen in het bestand.
 5. Ga terug in cursus B naar de module Groepen.
  • Klik op de link "Importeer gebruikers in groepen".
  • Selecteer het bestand en klik op "OK".

Resultaat: De gebruikers die al ingetekend waren in cursus B, worden zo ingedeeld in de nieuwe groepen van cursus B.

Vraag 5: Wat betekent het verschil tussen privé en publiek in concreto?

De lesgever kan de toegang tot de groepsruimtes (met groepsdocumenten, -forums en/of -wiki):

 • beperken tot enkel de leden van de groep zelf ("privé")
 • openstellen voor iedereen van de cursus ("publiek").

Publiek betekent dus dat de gebruikers die niet tot de groep behoren:

 • wel alle zichtbare documenten, forumberichten of wiki pagina's van deze groep kunnen raadplegen
 • wel kunnen deelnemen aan een discussie in het groepsforum
 • eventueel pagina's van de groepswiki mogen aanvullen (instelling bij het aanmaken van een categorie)
 • geen documenten, forumberichten of wiki pagina's van deze groep kunnen raadplegen die de groep onzichtbaar heeft gezet
 • geen documenten, forumberichten of wiki pagina's kunnen beheren (bv. instellingen wijzigen of verwijderen).

Als een bepaalde functionaliteit privé staat, dan kunt u studenten in groepen laten samenwerken zonder dat andere groepen toegang hebben tot het materiaal van deze groep.

Vraag 6: Kunnen gebruikers bestanden verplaatsen van de ene naar een andere groepsruimte?

Neen, het is alleen mogelijk om bestanden te verplaatsen binnen dezelfde groepsruimte. De instellingen "publiek" en "privé" hebben hier bijvoorbeeld geen enkele impact op.