7.2 Behaalde scores

Printvriendelijke pagina

Zodra we een taak selecteren en drukken op de knop "Behaalde scores" toont Curios voor alle deelnemers:

  • voor alle deelnemers
    • een overzicht van de scores op elke vraag
    • de totale score op 20 en in percentage
    • de totale score op 20 volgens de standaardsetting (cesuur)
  • voor elke vraag:
    • de gemiddelde score
    • de standaardafwijking.

Scores exporteren

Deze scores kunt u exporteren in Excel-formaat, in CSV-formaat en voor Oasis.