Cursuseigenschappen

De module Cursuseigenschappen bestaat uit 2 tabbladen: "Instellingen" en "Specifieke eigenschappen".

Tabblad "Instellingen"

Rubriek Instellingen

Eigenschap Uitleg
Cursuscode in Oasis De code van het opleidingsonderdeel in Oasis. Dit veld kan alleen aangepast worden in Zephyr, maar niet in Minerva omdat de cursussites in Minerva gekoppeld zijn aan het officiële opleidingsaanbod in de studiegids.
Cursusbeheerder Standaard opgevuld met de voor- en familienaam van de persoon die de cursus aangemaakt heeft maar u kunt hier bv. een medelesgever of een bepaling tussen haakjes toevoegen.
Titel De titel van het opleidingsonderdeel in Oasis. Dit veld kan alleen aangepast worden in Zephyr, maar niet in Minerva omdat de cursussites in Minerva gekoppeld zijn aan het officiële opleidingsaanbod in de studiegids.
Faculteit De faculteit die het opleidingsonderdeel aanbiedt volgens Oasis. Dit veld kan alleen aangepast worden in Zephyr, maar niet in Minerva omdat de cursussites in Minerva gekoppeld zijn aan het officiële opleidingsaanbod in de studiegids.
Faculteit/vakgroep Dit veld is optioneel aan te vullen.
URL van uw faculteit of vakgroep Dit veld is optioneel aan te vullen.
Taal De taal waarin de interface van de cursussite moet worden weergegeven voor alle gebruikers, bv. Nederlands, Engels, ... of de taal die ingesteld is volgens het profiel van de gebruiker zelf.

Rubriek Cursustoegang

In het tweede deel van deze pagina kan er worden aangegeven wat er moet gebeuren met nieuwe inschrijvingen voor deze cursus. Er moet dus een keuze gemaakt worden wanneer studenten en medewerkers effectief in de gebruikerslijst van een cursus moeten komen. Een uitgewerkte uitleg hierover bevindt zich in het gedeelte Gebruikers.

Cursustoegang

  • Toegankelijk voor personen ingeschreven via Aanbod 20xx-20xy
  • Gesloten: enkel de titularis heeft toegang tot deze cursus

Inschrijving

Er zijn 3 opties:

  1. Studenten en medewerkers komen automatisch in de gebruikerslijst (= de standaardinstelling).
  2. Studenten en medewerkers komen terecht in de aanvraaglijst en worden pas toegelaten na goedkeuring van één van de cursusbeheerders.
  3. Enkel studenten uit opleidingen verbonden aan deze cursus en medewerkers komen automatisch in de gebruikerslijst, andere studenten komen terecht in de aanvraaglijst ter goedkeuring(alleen studenten die intekenen op basis van interesse komen dan in de wachtlijst).

Tabblad "Specifieke eigenschappen"

Op platformniveau zijn een aantal eigenschappen standaard ingesteld voor alle cursussites. Via het tabblad "Specifieke eigenschappen" heeft u de mogelijkheid om daarvan af te wijken voor uw cursussite.