4.2.2 Tabblad Antwoordverwerking

Printvriendelijke pagina

Onder het tabblad Antwoordverwerking verschijnen alle elementen die betrekking hebben op het berekenen van de score en het weergeven van eventuele feedback.

Om zo'n structuurelement te wijzigen, kunt u ofwel:

 • klikken op de naam van het structuurelement
 • met de muis over het blauwe folder icoon voor het element gaan en de optie "Wijzigen" selecteren.

Overzicht

 1. Structuurelement Antwoordverwerking
 2. Structuurelement Resultaat-parameter
 3. Structuurelement Antwoord-verwerkingsmethode

Structuurelement Antwoordverwerking

Wijzigen

Bij een structuurelement Antwoordverwerking kunt u geen informatie wijzigen.

Toevoegen

Als u de optie "Toevoegen" selecteert, dan krijgt u de mogelijkheid om extra antwoordverwerkingsmethodes of commentaar toe te voegen.

Structuurelement Resultaat-parameter

Wijzigen

Bij een structuurelement Resultaat-parameter, waarin het scoren van de vraag wordt bijgehouden, kunt u een aantal eigenschappen wijzigen:

 • de naam van de variabele
 • het type van de variabele
 • de default waarde
 • de minimum- en maximumscore

Bij de meeste sjablonen is al een maximumscore ingesteld: (max=1) geeft aan dat het maximum al is ingesteld op 1. Geef altijd een maximumscore in als u later in het rapport een procentuele score wilt zien.

Toevoegen

Als u de optie "Toevoegen" selecteert via het folder icoon naast Resultaat-parameter, dan krijgt u de mogelijkheid om extra variabele in te stellen. We raden dit momenteel niet aan vanwege de complexiteit van de scoreberekening.

Structuurelement Antwoord-verwerkingsmethode

Een antwoordverwerkingsmethode bevat:

 1. een controle op de juistheid van de gegeven antwoorden
 2. een toewijzing van een waarde aan de scorevariabele
 3. eventueel een link naar feedback voor deze vraag.

Wijzigen

Als u de optie "Wijzigen" selecteert naast:

 • "Antwoord-verwerkingsmethode" dan kunt u de titel wijzigen (in dit voorbeeld van A naar ...)
 • de voorwaarde (in dit voorbeeld MC = A) dan kunt u het antwoord ID en de waarde wijzigen
 • de score (in dit voorbeeld + 0) dan kunt u de score van naam wijzigen; de score instellen op, de score vermeerderen, verminderen of vermenigvuldigen met, of de score delen door een waarde; en de score zelf wijzigen
 • de feedback, dan kunt u de feedback ID wijzigen.
 • een voorwaarde opstellen waaraan de gegeven antwoorden moeten voldoen om de vermelde score te krijgen. Door middel van logische operatoren (en, of en niet) en vergelijkingsoperatoren (=, <, <=, >, >=) leggen we voorwaarden op waaraan antwoorden moeten voldoen. We voegen deze voorwaarden toe door te kiezen voor Toevoegen aan de Voorwaarde:

Toevoegen

Als u de optie "Toevoegen" selecteert naast:

 • een specifieke Antwoord-verwerkingsmethode, dan krijgt u de mogelijkheid om:
  • een voorwaarde, feedback en/of commentaar toe te voegen
  • scorevariabelen te definiëren
 • voorwaarde dan kunt u een nieuwe voorwaarde toevoegen en een relatie tussen alle voorwaarden opleggen. Kortom, aan welke voorwaarden moet het antwoord voldoen om de score en/of feedback te krijgen? Curios gebruikt hiervoor logische en vergelijkingsoperatoren.