Curios voor online examens

Printvriendelijke pagina

Lesgevers kunnen ook online examens afnemen via de online toetsomgeving Curios. Studenten loggen dan rechtstreeks in op Curios (niet via Minerva) en kunnen pas starten met het online examen na het ingeven van de speciale toegangscode.

Online examen taak aanmaken in Curios

De procedure om als lesgever een Curios examentaak aan te maken is bijna identiek als deze voor het aanmaken van een normale Curiostaak

 1. Kies in het tabblad "Omkadering" voor een "Normale taak"
 2. Vink daaronder aan dat het om een examentaak gaat.
 3. Vul een zelf gekozen toegangscode van vijf cijfers in (kies geen triviale cijfercombinatie zoals in onderstaand voorbeeld).
 4. Vul de tabbladen "Eigenschappen", "Doelgroep" en "Planning" aan op identieke wijze als bij het maken van een normale taak.
 5. Druk op de knop "Nieuwe taak maken".

Resultaat: De Curios examentaak verschijnt in de Curios module van de Minerva cursus. De examentaak is echter alleen zichtbaar voor de cursusbeheerder en niet voor de studenten.

Controles

 • Controleer altijd de deelnemerslijst door te klikken op het icoon 

  Ook tijdens en na het examen kunt u hier de status per student opvolgen.
 • Voer het examen op voorhand ook zelf eens uit. Vul bv. alle juiste antwoorden in om te controleren of u dan de maximumscore behaalt.

Voorbereiding op het examen

Enkele richtlijnen voor de lesgever ter voorbereiding van het online examen zijn:

 • Geef studenten meer uitleg over het examen: de uitvoerperiode, de willekeurige volgorde van vragen, ...
 • Maak de studenten duidelijk dat ze hun UGent login en wachtwoord nodig hebben op het examen.
 • Reserveer een PC lokaal en voorzie permanentie tijdens het examen.
 • Contacteer indien nodig de ICT Helpdesk (optie ICT gebruikersondersteuning) om het gebruik van internet, Minerva, ... voor de duur van het examen te blokkeren op de computers in het PC lokaal.

Op het examen

De lesgever deelt de volgende informatie mee aan de examinandi:

 • de toegangscode
 • dat ze de browserknoppen (back, forward, refresh) best niet gebruiken
 • (eventueel) een overzicht van de belangrijkste functieknoppen van de Curios toetsomgeving: de knop antwoorden, verwijderen, de werking van de navigatie tussen de vragen, ...

De studenten starten de examentaak door:

 1. te surfen naar https://curios.ugent.be.
 2. in te loggen met hun geldige UGent account.
  Resultaat: Studenten die tot de doelgroep van de examentaak behoren, zien na inloggen het volgende gepersonaliseerde scherm:
 3. de toegangscode voor het examen in te geven en te klikken op de knop "Start".
Opgelet: Als de examentaak gepland is om te starten vanaf 14u, dan krijgt u om 13u55 nog de melding "U heeft momenteel geen examentaken die u kan starten". Als er meerdere examentaken 
tegelijk actief zijn voor een bepaalde student, dan worden die verschillende taken onder elkaar opgelijst met elk een invulveld voor de toegangscode en een "Start" knop.

 

De lesgever dient er op te letten dat elke student zijn examentaak afgesloten heeft voordat hij het lokaal verlaat. Is dat niet het geval, dan kan de student de taak opnieuw starten en zijn antwoorden aanpassen, aanvullen,... Deze situatie kan vermeden worden door de toegangscode aan te passen nadat iedereen ingelogd is. In het geval dat iemand nadien toch opnieuw moet inloggen kun je die student dan persoonlijk de nieuwe code meedelen. Ook de uitvoerperiode kan kort genoeg gemaakt worden zodat die al verstreken is voordat de eerste student het lokaal verlaat. Dit heeft geen invloed op deelnemers die al ingelogd zijn.

Na het examen

Na het examen raden we de studenten aan om:

 • te klikken op de link "UGent CAS logout" bovenaan de website https://curios.ugent.be
 • de internetbrowser af te sluiten.

Defecte computer of een wegvallende netwerkverbinding

Als studenten te maken krijgen met een defecte computer of een wegvallende netwerkverbinding, dan kunnen ze hun examen hervatten op een andere computer. Na het opnieuw inloggen en de ingave van de examencode werken ze hun examen verder af (met behoud van de reeds beantwoorde vragen).

Vragen en/of opmerkingen?

Contacteer het team Elektronische leeromgeving