Mijn profiel

Als u klikt op "Mijn profiel" in de hoofding, dan opent uw gebruikersprofiel binnen Minerva.

Overzicht

Raadpleegbare gegevens

 • Familienaam
 • Voornaam
 • Officiële code
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam

Wijzigbare gegevens

Via "Mijn profiel" kunt u:

 • uw tijdzone (bv. Europe/Brussels) wijzigen
 • een (nieuwe) foto opladen
 • een foto verwijderen
 • de standaardweergave van uw kalenders instellen per maand, week of dag
 • de taal van uw Minerva omgeving wijzigen

FAQ

Voor lesgevers is er geen directe koppeling tussen Minerva en de personeelsfoto van DPO. Lesgevers kunnen dus zelf een foto toevoegen, vervangen en/of verwijderen in Minerva.

Als u de voorkeurtaal onder "Mijn profiel" wijzigt, dan wijzigt alleen de taal van de Minerva omgeving maar niet de taal van de cursussites waarop u bent ingetekend, noch de naam van de cursussite! De taal waarin een cursussite wordt aangeboden, kan alleen gewijzigd worden door de cursusbeheerder van deze cursussite.

Alleen cursusbeheerders kunnen extra e-mail identiteiten toevoegen. Dat is interessant wanneer u een aankondiging wilt e-mailen uit naam van een gedeelde mailbox (in plaats van een persoonlijk UGent e-mailadres). Op die manier komen eventuele reacties van gebruikers ook toe op dit generieke e-mailadres (en niet in uw persoonlijke inbox).

Binnen de electronische leeromgeving maken we wel onderscheid tussen 4 gebruikersprofielen:

1. Cursusbeheerders

Cursusbeheerders zijn gebruikers die:

 • zorgen voor cursusinhoud (cursusmateriaal, links, mededelingen, agenda, oefeningen, …)
 • kaderen de interactieve mogelijkheden van de modules forums, dropbox, wiki, oefeningen, ...
 • beschikken over beheerfuncties zoals het indelen van gebruikers in groepen, het aanpassen van cursuseigenschappen, het aanbieden van meer of minder modules (en dus functionaliteit), …

Meestal zijn de lesgevers de cursusbeheerders van cursussites en fungeren UGent medewerkers met een administratieve functie (bv. de facultaire aanspreekpunten voor Minerva) als cursusbeheerders van infosites.

2. Lesgevers

Lesgevers zijn gebruikers die als verantwoordelijke lesgever of medelesgever voor de cursus zijn aangesteld door de faculteitsraad. De studiegids vermeldt alle lesgevers per opleidingsonderdeel (zoals vastgelegd werd in Oasis).

3. Gebruikers op niveau van het Minerva platform

Dit is elke persoon met een profiel in Minerva, hetzij als:

 • UGent medewerker
 • UGent student.

4. Gebruikers op niveau van een Minerva cursus

Dit is elke persoon die automatisch is ingetekend op een cursussite of infosite (bv. op basis van het curriculum van de student), of toegang heeft verkregen na manuele intekening op een cursussite of infosite.

Ik was vorig academiejaar nog UGent student maar ben ondertussen UGent medewerker geworden

Dan bestaat inderdaad de kans dat uw gebruikersprofiel in Minerva niet automatisch aangepast werd...

Gelieve te e-mailen naar minerva@ugent.be met vermelding van:

 • deze verandering
 • uw voornaam en familienaam
 • uw stamnummer (als student)
 • uw personeelsnummer.

Onze helpdesk past uw profiel in Minerva dan zo snel mogelijk aan!

Ik ben titularis van een opleidingsonderdeel (geworden) maar kan de cursussite niet aanmaken in Minerva

Als er bv. recent een titulariswissel is doorgevoerd, dan gaat u best eens na in uw faculteit of deze wissel al doorgegeven is aan de centrale administratie.

Misschien bent u (nog) niet gekend als titularis van het opleidingsonderdeel in OASIS, of is de beslissing van de faculteitsraad nog niet verwerkt door de centrale studentenadministratie.

Zodra u in OASIS (of de studiegids) als titularis van het opleidingsonderdeel correct vermeld staat, lost dit probleem automatisch op in Minerva. Minerva synchroniseert namelijk elke nacht alle cursusgegevens vanuit OASIS.

Verwante pagina's