ICTO nieuwsbrief 15: okt - nov 2017

Printvriendelijke pagina

Bekijk de online versie - De e-mailversie presenteert het best in OWA.

Via deze 15e nieuwsbrief wil het blended learning team alle lesgevers, onderwijsondersteuners en studenten beter informeren en inspireren over onderwijstechnologie aan de (A)UGent.

Project vernieuwing ELO

Het aanbestedingsdossier voor een nieuwe leeromgeving werd achtereenvolgens goedgekeurd op de onderwijsraad (14/09), de ICT-commissie (15/09) en het bestuurscollege (22/09) van de UGent. Ondertussen werd ook de selectieleidraad gepubliceerd op het online platform voor Europese aanbestedingen. Leveranciers van leeromgevingen hebben nu tot 19 december 2017 om een dossier in te dienen. In een volgende fase kunnen de geïnteresseerde platformen dan getest en beoordeeld worden door verschillende groepen studenten, docenten en medewerkers.

Een tijdlijn van dit vernieuwingsproject kan je raadplegen op http://icto.ugent.be/nl/content/project-vernieuwing-elo​.

Live streaming via lesopnamesystemen

Sinds 2012 heeft het Multimedia team al heel wat leszalen uitgerust met lesopnametoestellen (of capture agents). Op heel wat van deze capture agents draait al de software Galicaster Pro. Deze "Pro versie" maakt het mogelijk om hoorcolleges, presentaties, lezingen, ...

  • manueel of automatisch op te nemen
  • manueel of automatisch op te nemen én tegelijkertijd live te streamen
  • enkel live te streamen zonder op te nemen.

Live streams op capture agents met Galicaster Pro kan je starten op 2 manieren:

  1. manueel door te klikken op de knop "streaming" (naast de knop "recording")
  2. automatisch (enkel ingesteld op de lesopnametoestellen van de Campus Diergeneeskunde - op vraag van deze faculteit)

Welke leszalen zijn al uitgerust met Galicaster Pro?

Zie Multimedia locaties voor een overzicht van capture agents waarbij streaming "enabled" is (vermeld in de laatste kolom van deze tabel).

Problemen met een lesopnamesysteem?

Technische problemen met deze systemen kunnen steeds gemeld worden via 09 264 85 73 of multimedia@ugent.be. Afhankelijk van de impact voor de eindgebruikers mag je een reactie verwachten in minder dan 60 minuten tot maximaal één werkdag.

Graag herhalen we ook even de volgende richtlijnen...

  • Sluit de leszaal altijd af (bij voorkeur ook tijdens pauzes) om diefstal tegen te gaan.
  • Koppel de kabels die verbonden zijn met de capture agents nooit los.
  • Schakel de weblecture PC nooit uit.
  • Probeer de capture agent uit slaapmodus te halen via de on/off knop op het touch screen. Als dit niet lukt omdat de weblecture PC toch volledig uit staat, dan mag je de weblecture PC (staat normaal ook in de kast van de les PC) zelf aanschakelen.
  • Vraag eventueel enkele studenten om mee te helpen bij de controle van de opnametoestellen (of zelfs bij de opnames en/of metadatering).

Over het muurtje

Wist je dat...

Feedback

Wil je zelf ook aan de slag met blended learning? ICTO komt naar je toe!

Wil je ook een praktijkvoorbeeld uit uw faculteit delen met de collega’s? Heb je een positieve ervaring met een bepaalde app(licatie)? Heb je een tip, voorstel, … over de ICTO website of deze nieuwsbrief? Contacteer dan Frédéric Bruynings.

fb   tw   in   pt   yt