ICTO nieuwsbrief 12: maart - april 2017

Printvriendelijke pagina

Bekijk de online versie - De e-mailversie presenteert het best in OWA.

Via deze 12e nieuwsbrief wil het blended learning team alle docenten, onderwijsondersteuners en studenten beter informeren en inspireren over onderwijstechnologie aan de (A)UGent. Gelieve deze informatie verder te verspreiden onder collega's of hen aan te moedigen zichzelf ook in te schrijven voor deze nieuwsbrief (na aanmelding via CAS op icto.ugent.be).

In de kijker: Onderwijsdag

Op 23 mei 2017 organiseert de Directie Onderwijskwaliteitszorg een Onderwijsdag in Het Pand. Na de plenaire opening door de vice-rector Prof. Freddy Mortier gaat Prof. Ilse De Bourdeaudhuij dieper in op "De academische kalender: 7 principes en 10 scenario’s". Nadien stelt u zelf uw dagprogramma samen met één of meerdere parallelsessies (13) en workshops (6).

Deelname aan de onderwijsdag is gratis voor UGent-personeel, maar wacht niet te lang om in te schrijven voor de sessies en workshops van uw keuze.

Onderwijshervorming Klinische Psychologie

Wat moeten klinisch psychologen kennen en kunnen om goed hulp te kunnen bieden? Professoren en studenten van de Universiteit Gent bogen zich twee jaar over die vraag en sinds februari 2017 zijn een aantal onderwijshervormers aan de slag om de opleiding van de vakgroep Klinische Psychologie te hervormen en vernieuwen.

Samengevat: minder klassieke hoorcolleges, meer flipped classrooms en responscolleges. De opleiding gaat meer inzetten op activerende werkvormen, samenwerken leren, zelf- en peer reflectie, een aangepast toetsbeleid en competentiegerichte feedback, ... zowel voor het opdoen van wetenschappelijke kennis en theorievorming als met betrekking tot het aanleren van klinisch handelen (bv. gespreksvaardigheden). 

Studenten zullen ook vroeger op stage gaan, al vanaf hun derde bachelor in de klinische psychologie.

Video als onderwijstechnologie

De afdeling Onderwijstechnologie (ICTO) lanceerde tussen 6 en 20 maart 2017 een bevraging rond het gebruik van video in het hoger onderwijs. We telden in totaal 3853 deelnemers aan deze bevraging, waar onder 3810 studenten. De UGent bekijkt momenteel intern op welke manier het videobeleid aan onze onderwijsinstelling eventueel bijgestuurd kan en/of moet worden op basis van jullie antwoorden en opmerkingen.

In het artikel "Tips & tricks rond lesopnames aan de UGent" willen we alvast beter communiceren over enkele videomogelijkheden die momenteel nog niet genoeg gekend zijn of waarover misverstanden bestaan…

Wist u dat...

  • het competitieve onderwijsinnovatieproject "Authentiek toetsen van communicatieve vaardigheden: video-annotatie als oplossing" alle promotoren en projectmedewerkers van de betrokken faculteiten, medewerkers van DOWA, medewerkers van DICT, leden van de lerarenopleiding, ... zal verenigen in een stuurgroep.
  • je via tools zoals Tricider studenten online kunt laten argumenteren waarbij de tool dan zelf aangeeft wat volgens de groep de meest waardevolle mening is. Hoe wil u samenwerkend leren stimuleren?
  • we de belangrijkste student response systemen in een handig overzicht hebben gegoten. Hoe wil u actief leren stimuleren?
  • plagiaatdetectie nu standaard toegepast wordt op elk bestand (bv. werkstuk) dat ingediend wordt via de modules Dropbox en Studentenpublicatie. Als cursusbeheerder kunt u deze optie wel nog altijd uitschakelen via de specifieke eigenschappen van uw cursussite.
  • de mobiele versie van Minerva tijdens de zomermaanden opgaat in de webversie (omdat die volledig responsief is).
  • de planning van het project vernieuwing ELO raadpleegbaar is op de ICTO site.
  • de SIG Media en Education op zoek is naar versterking.

Praktijkervaringen @ UGent

Als u zelf ook ervaringen met bepaalde formats/tools wilt delen met andere lesgevers, contacteer dan aub het blended learning team!

ICTO tips

Wie geen tijd heeft om tal van onderwijsblogs of twitter feeds te volgen, kan voortaan ook de Sociale media pagina raadplegen voor een selectie van interessante blogberichten rond onderwijstechnologie en blended learning!

Activiteiten

05 mei 2017
COP Stageregistratiesystemen
16 mei 2017
Assistententraining Smartboard/Smartpodium en alternatieven
23 mei 2017
Onderwijsdag
29 mei 2017
Broodje Martinnovatie: De toekomst van online studie-ondersteuning
12 juni 2017
Workshop Arduino
→  Alle events

Feedback

Bezorg uw nieuws of feedback over deze nieuwsbrief aan frederic.bruynings@ugent.be.

fb   tw   in   pt   yt