ICTO nieuwsbrief 10: oktober-december 2016

Printvriendelijke pagina


Bekijk de online versie

Via deze 10e nieuwsbrief wil het blended learning team alle docenten, onderwijsondersteuners en studenten beter informeren en inspireren over onderwijstechnologie aan de (A)UGent. Gelieve deze informatie verder te verspreiden onder collega's of hen aan te moedigen zichzelf ook in te schrijven voor deze nieuwsbrief (via het blokje Nieuwsbrief op de startpagina van icto.ugent.be).

Vernieuwingsproject Minerva & Curios

In november 2016 lanceerden we een oproep via de facultaire onderwijsinnovatiemedewerkers voor deelname aan gebruikersgroepen met betrekking tot de vernieuwing van onze leer- en toetsomgeving. Heel wat medewerkers uit verschillende faculteiten toonden interesse. Begin 2017 zullen we deze collega's contacteren om samen de gewenste functionaliteiten duidelijker in kaart te brengen, te waken over de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe toepassing, ...

Parallel aan deze vernieuwingsoperatie blijft ICTO het huidige Minerva platform verder onderhouden.

Nieuwe huisstijl

Ook Minerva ontsnapte niet aan de nieuwe huisstijl van de UGent (sinds 13 december 2016).

Om Minerva optimaal te laten werken na deze stijlaanpassing, raden we aan om de cache van uw browser te wissen (zoals gecommuniceerd in de platformmededeling). Als u daarna nog onregelmatigheden opmerkt, kunt u deze problemen rapporteren onderaan de pagina van de leeromgeving.

Ook de Curios applicatie heeft een restyling ondergaan, weliswaar in beperktere mate.

Waar is mijn cursusaanbod?

Voor de lesgevers wordt het volledige cursusaanbod (dus van zowel het huidige academiejaar als de voorgaande academiejaren) nu in de hoofding gegroepeerd wordt onder één uitklapbaar label "Aanbod".

Voor de studenten wordt enkel het cursusaanbod van het huidige academiejaar in de hoofding vermeld als AANBOD 2016-2017. De cursussites van de voorgaande academiejaren zijn wel nog beschikbaar via de onderliggende optie Archief.

Blended Learning in 2016: enkele recente voorbeelden

Faculteit Letteren & Wijsbegeerte

Om de masterproeven binnen de opleiding Taal- en letterkunde te beoordelen, denkt deze faculteit eraan om Curios vragenreeksen te gebruiken. Voor de interne UGent evaluatoren zullen ze hiervoor 2 score-elementen aanmaken in de module Puntenboek:

 • één voor de beoordeling van de geschreven Masterproef
 • één voor de mondelinge verdediging van de Masterproef

Aan elk score-element moet dan een specifieke Curios vragenlijst als feedbacktype toegevoegd worden. De vragen worden opgebouwd uit een combinatie van Likert schalen en vrije tekstvelden voor extra toelichting. Achteraf worden de scores en commentaar beschikbaar gesteld aan de studenten. Voor het organiseren van feedback betekent dit alvast een grote tijdswinst.

Beoordelingen door externe evaluatoren blijven verlopen via een PDF formulier welke nadien door de promotor (met UGent acocunt) kan worden toegevoegd als feedback aan het bestaande score-element.

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Op dinsdag 18 oktober 2016 gaf het blended learning team op vraag van de vakgroep Vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie een korte infosessie van 45 minuten over het inzetten van leerpaden in onderwijs. De slides en de schermopname van deze sessie zijn beschikbaar op de ICTO site.

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

In het 2e semester wil de lerarenopleiding elke student eerst een videoclip van een gesprek tussen een leraar en een ouder laten bekijken. Deze videoclip stopt op verschillende momenten en de student wordt vervolgens gevraagd om neer te schrijven wat hij/zij nu zou zeggen of doen mocht hij/zij de leraar zijn tijdens dit gesprek. Daarna is het de bedoeling dat ze elkaars commentaar op de video beoordelen ("peer review") aan de hand van een rubric. Hoe lossen we dit op in Minerva?

Faculteit Wetenschappen

Tijdens het Broodje Martinnovatie van 8 december 2016 hoorden we 2 praktijkverhalen met flipping the classroom aan de Vakgroep Anorganische en Fysische Chemie (faculteit Wetenschappen). Hun ervaring met deze onderwijspraktijk, die ze specifiek hebben toegepast op grote groepen 1e bachelor studenten, leest u hier.

Wist u dat...

 • Stefaan Cottenier begin oktober aan de slag ging als lid van het team dat docenten ondersteunt bij pedagogische en technologische vragen rond blended learning? Daarnaast is Stefaan ook jullie aanspreekpunt voor de ontwikkeling van MOOCs (gecoördineerd vanuit de Afdeling Onderwijskwaliteitszorg en -innovatie). Welkom Stefaan!
 • de lancering van de Hermes app de nationale media haalde? Deze app, een idee van de studenten uit de innoversity challenge, wil de drempel bij studenten verlagen om vragen te stellen. Als lesgever kan je de app gebruiken om bv. vragen of onduidelijkheden na een les te verzamelen (om daar aan het begin van een volgende les op terug te blikken) of om dieper in te gaan op deze vragen na een pauze.
 • de vakgroep Fysica en Sterrenkunde vanaf eind januari Einsteins relativiteitstheorie zal aanleren door simpelweg een bril op je neus te zetten en je smartphone erin vast te klikken? Deze vakgroep zal met andere woorden virtual reality inzetten om een abstracte theorie te laten beleven. Proficiat!
 • ICTO de module Webconferentie binnen Minerva en de Webmeeting applicatie niet langer gaat ondersteunen? Omdat er tal van gratis beschikbare alternatieven op het internet bestaan die dezelfde functionaliteit aanbieden.
 • ICTO nadenkt over een bewaarstrategie van alle lesopnames en kennisclips? Het is dan ook uitermate belangrijk dat alle metadata van lesopnames (via het aanraakscherm in het auditorium) en kennisclips (via de module Documenten) zo volledig mogelijk ingevuld worden. Vul dus altijd een titel, naam docent, cursuscode, onderwerp, ... in!
 • het blended learning team een demo heeft gegeven op de ATP raad van 15 december 2016 over het gebruik van de module Puntenboek? Meer specifiek gericht op het indienen van werkstukken en het registreren van aanwezigheden via barcode scanners.
 • dat er 42 lesgevers in 2016 de tweedaagse videotraining gevolgd hebben? Tijdens deze docententraining leren lesgevers op een heel eenvoudige manier eigen video's maken en monteren om daarna te gebruiken als lesmateriaal. Begin 2017 wordt deze docententraining nog 2 maal aangeboden (data) door onze collega's Annelies en Jan.
   

Belangrijkste updates aan ICTO website

Naar het volledige nieuwsoverzicht

Nieuwe onderwijstips

Feedback?

Hebt u een tip, voorstel, idee, … voor een betere technologische ondersteuning of digitalisering van ons onderwijs aan de UGent? Wilt u een positieve ervaring met een bepaalde educatieve app(licatie) delen? Iets fijn opgemerkt op Erasmus of een congres? Of hebt u een opmerking over de dienstverlening, website of nieuwsbrief van de afdeling Onderwijstechnologie (ICTO)? Contacteer dan gerust het blended learning team of een ander team van de afdeling onderwijstechnologie.

Innovatieve groeten,
Frédéric Bruynings

Volg ons op Twitter, Facebook en Yammer