ICTO nieuwsbrief 09: juli-september 2016

Printvriendelijke pagina


Bekijk de online versie

Via deze 9e nieuwsbrief wil het blended learning team alle docenten, onderwijsondersteuners en studenten beter informeren en inspireren over onderwijstechnologie aan de (A)UGent. Gelieve deze informatie verder te verspreiden onder collega's of hen aan te moedigen zich in te schrijven voor deze nieuwsbrief (via het blokje Nieuwsbrief op icto.ugent.be).

Vernieuwingsproject Minerva & Curios

In maart 2016 keurde het bestuurscollege een plan van aanpak goed met betrekking tot de vernieuwing van onze leer- en toetsomgeving. In dit kader werden een stuurgroep opgericht en 2 grote oplevermomenten ingepland:

 • een eerste aan de start van academiejaar 2017-2018
 • een tweede aan de start van academiejaar 2018-2019.

Wat mag u dan nog verwachten tijdens academiejaar 2016-2017?

 • onderhoud van de huidige omgevingen: functionele quick wins, bug fixes, ...
 • ondersteuning aan gebruikers van de huidige omgevingen
 • een lay-out in de nieuwe huisstijl

​De stuurgroep concentreerde zich in september onder meer op vragen als "Welke functionaliteit in Minerva & Curios wordt momenteel veel/weinig gebruikt? Wat is het potentieel van elke functionaliteit? Welke functionaliteit kan eventueel vervangen worden door een LTI component?". De vernieuwingsoperatie zal ook door een representatieve groep gebruikers van dichtbij opgevolgd worden.

ICTO infosessie Multimedia

Meer dan 40 collega's volgden op 6 september 2016 deze infosessie op de campus Sterre (en ongeveer even veel collega's volgden de livestream). Allen vernamen meer details over:

 • het manueel en geautomatiseerd opnemen van lessen + de integratie ervan in Minerva
 • de livestreaming sets en andere ontleenbare multimedia
 • de locaties waar je teleclassing en videoconferenties kan houden
 • enkele externe toepassingen die hun onderwijskundige waarde hebben bewezen zoals:
  • de tools Star Leaf Breeze (compatibel met de H.323 technologie, vraag een UGent account aan bij Davy) of Appear.in (waardig alternatief voor Skype) voor webconferenties met één of meer niet-UGent'ers
  • enkele tools om kennisclips op te nemen zoals Camtasia (vraag een gratis licentie aan) of Explain Everything (goedkope app)
  • een stukje hardware van i3SYNC om een laptop of tablet draadloos te verbinden met de beamer

Online opleiding blended learning

In samenwerking met onze partners binnen de Associatie Universiteit Gent (AUGent) werken we momenteel aan een online professionaliseringsmodule blended leren. Dit zelfstudietraject in Zephyr zal onze lesgevers belangrijke pedagogische en technologische ideeën aanreiken om hun klassieke cursus stap voor stap om te vormen naar een blended cursus. Dit initiatief is een aanvulling op de bestaande ondersteuning via de ICTO site (handleidingen, praktijkverhalen, ...) en de persoonlijke begeleiding.

Blended Learning in 2016: enkele recente voorbeelden

Faculteit Rechtsgeleerdheid

 • ICTO werkt momenteel op vraag van de onderwijsdirecteur aan een intuïtieve vraagbaak in Curios (waarbij de moeilijkheidsgraad toe- of afneemt naargelang het aantal opeenvolgende juiste of foute antwoorden) en een meer gebruiksvriendelijke manier om leerpaden op te bouwen (onderstaande denkoefening wordt verder uitgewerkt in het kader van de vernieuwingsoperatie).
 • Het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) organiseert vanaf september 2016 een nieuw opleidingsonderdeel "Project (Actuele) Criminologie" binnen de opleiding Criminologische Wetenschappen (2e bachelor). In het 1e semester worden de groepen gevormd (6 studenten per groep via de module Groepen) en zelfstudiemateriaal online beschikbaar gesteld (zoals video’s, artikels, meerkeuzevragen, … als stap in een leerpad) ter voorbereiding van de werkcolleges. In het 2e semester werken de studenten dan in groep aan een project. De opleiding voorziet hierbij begeleide overlegmomenten, opdrachten en een groepspresentatie tijdens de (project)week van de criminologie (met peer evaluatie van de eigen groepsleden en de andere groepen).

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

 • De vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg werken momenteel aan een e-learning traject voor hulpverleners. De online cursus "Doelgerichte zorg" wordt opgebouwd in Zephyr en omvat theorie, zelftesten, groepsdiscussies, toetsen, ... en zal leiden tot een accreditatie van de deelnemer.

Faculteit Diergeneeskunde

 • Voor de uitbouw van het opleidingsonderdeel "Klinische en communicatieve vaardigheden" gebruikt deze faculteit een extracurriculaire cursussite in Minerva. Dit skills lab loopt namelijk over 4 opeenvolgende jaren en dankzij deze cursussite kunnen studenten van verschillende bachelor- en masterjaren hun vaardigheden (in beeld gebracht via video instructies, kennisclips, ... binnen leerpaden) onderhouden die ze tijdens voorgaande academiejaren aanleerden.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

 • Op vraag van de faculteit organiseerde ICTO een workshop "Peer review binnen het Puntenboek" tijdens de facultaire onderwijsdag (12/09) en organiseerde DICT een verkorte opleiding over de Curios toetsomgeving (en de integratie van deze testen in een leerpad).

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

 • Ook het opleidingsonderdeel "Krachtige leeromgevingen" binnen de SLO gaat het flipped classroom principe toepassen. Het online gedeelte berust op de module leerpaden en ook Mentimeter zal gebruikt worden om de les interactiever te maken. Concreet wil de lesgever aan het begin van de les 8 stellingen laten scoren op een schaal van 1 t.e.m. 5 (van volledig akkoord tot volledig niet akkoord) om vervolgens de stellingen te bespreken en op het einde van de les deze stellingen nogmaals te laten scoren om te zien of de opinie van studenten veranderde.

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

 • Voor het opleidingsonderdeel "Voeding van de mens" staan 9 hoorcolleges gepland. Op het einde van elke hoorcollege krijgen alle groepen studenten een examenwaardige redeneringsvraag mee. Alle groepen dienen hun antwoord in via Curios en via het puntenboek volgt de lesgever op welke groepen (al/geen) antwoorden hebben ingediend. De lesgever bespreekt enkele inzendingen aan het begin van het nieuwe hoorcollege alvorens met de theorie van het volgende hoofdstuk aan te vangen.
 • Voor de vakantiecursus chemie (1 week begin september) heeft de faculteit het puntenboek (score element Aanwezigheid) en barcodescanners gebruikt om de aanwezigheden bij te houden.

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

 • Op vraag van de faculteit organiseerde ICTO een workshop rond Minerva leerpaden in de lokale pc klas.

Wist u dat...

 • de HTML code achter de blauwe navigatiebalken in de module leerpaden voor de start van het nieuwe academiejaar aangepast moet worden omdat de leerpaden door de course copy een nieuw ID krijgen (en zonder aanpassing verwijst de menubalk dus nog naar de leerpaden ID's uit AJ 2015-2016).
 • docenten best geen informatie verwijderen van hun Minerva sites van vorige academiejaren omdat studenten dan niet langer beschikken over de volledige (archief)versie.
 • alle documenten die worden ingediend via de modules Dropbox of Studentenpublicaties automatisch zullen worden gescand op plagiaat. Deze optie zal vanaf 26 september 2016 standaard geactiveerd worden in elke cursussite (opt-in), maar de lesgever zal deze optie wel nog altijd kunnen uitschakelen via de specifieke eigenschappen (opt-out). Omzichtigheid blijft geboden bij automatische plagiaatdetectie in het kader van ingediende masterproeven, zeker wat confidentialiteit en patentmogelijkheden betreft.
 • scores uit de module puntenboek gekoppeld kunnen worden met OASIS. Momenteel is de beste manier nog het samenvoegen van xls bestanden zoals beschreven op Hoe importeer ik de score van een Curios examen in OASIS?. We ontwikkelen momenteel verder aan een automatische koppeling tussen het Minerva puntenboek en Oasis.
 • u snel en eenvoudig feedback kan geven op bv. online proefexamens via Curios? Als u klikt op het print icoon van deze taak, dan verschijnt er een overzichtelijke pagina met alle juiste antwoorden op de bijhorende meerkeuze- en open vragen. Deze pagina kunt u gebruiken voor de terugkoppeling naar de studenten.
 • deze keer ongeveer 4000 unieke viewers de livestream van de bloeiende aronskelk volgden (over de hele bloeiperiode).
 • lesopnames nog kunt bewerken met een videomontagesoftware (bv. Camtasia) vooraleer deze video te publiceren op Minerva. Download dan eerst de lesopname vanaf http://ictooce.ugent.be.
 • het team Multimedia opnieuw heel wat extra leszalen en auditoria heeft uitgerust met lesopnameapparatuur (tegen de start van het academiejaar). In bepaalde leszalen wordt ook begonnen met het updaten van de Galicaster software (naar Galicaster Pro) waardoor lessen in deze lokalen niet alleen opgenomen maar ook live gestreamd kunnen worden.
 • de collega's van de faculteit Wetenschappen op 6 oktober een Broodje Martinnovatie organiseren over "Multiperspectivisme in de praktijk".

Belangrijkste updates

Naar het volledige nieuwsoverzicht

Activiteiten

Nieuwe onderwijstips

Geef feedback & win een boek!

Hebt u een tip, voorstel, idee, … voor een betere technologische ondersteuning of digitalisering van ons onderwijs aan de UGent? Wilt u een positieve ervaring met een bepaalde educatieve app(licatie) delen? Iets fijn opgemerkt op Erasmus of een congres? Of hebt u een opmerking over de dienstverlening, website of nieuwsbrief van de afdeling Onderwijstechnologie (ICTO)? Contacteer dan gerust het blended learning team of een ander team van de afdeling onderwijstechnologie.

Uit alle inzendingen tijdens de zomer hebben we het boek "The social teacher. Recepten voor sociale media in je klas" van uitgeverij Acco verloot aan studente Silke Vos.

Innovatieve groeten,
Frédéric Bruynings

Volg ons op Twitter, Facebook en Yammer