ICTO nieuwsbrief 07: maart-april 2016

Printvriendelijke pagina

Bekijk de online versie

Via deze 7e nieuwsbrief wil het blended learning team alle docenten en onderwijsondersteuners beter informeren en inspireren over onderwijstechnologie aan de (A)UGent. Iedereen kan zich trouwens vrijblijvend inschrijven voor deze nieuwsbrief via icto.ugent.be of e-mail.

Blended Learning in 2016

Blended learning wordt vaak gedefinieerd als een mix van face-to-face onderwijs en online onderwijs. En dus ook van leren met en zonder technologie. Maar technologie is slechts een middel om uw beoogde leerdoelstellingen te bereiken. Ter ondersteuning van uw gebruikte werk- en evaluatievormen lanceerden we recent enkele praktische tips (software, mobiele apps en/of online tools) voor het maken van leermateriaal, meer interactie met studenten tijdens contactmomenten, het stimuleren van samenwerkend leren, ... Bekijk ook de verwijzingen onderaan elke pagina als u nog meer tools wilt verkennen.

Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs organiseert in de zomer van 2016 een vernieuwde zomercursus in opdracht van de Nederlandse Taalunie. De collega’s van het UCT gaan dit voorbereidingstraject digitaal aanbieden in Zephyr, met ondersteuning van het blended learning team.

In het kader van virtuele microscopie gebruiken we een aantal cursussen als use case voor blended learning. Zo werd onlangs nog een practicum van het vak "Algemene pathologie" georganiseerd volgens het flipped classroom principe. De online zelfstudie was er vooral op gericht om de studenten beter voor te bereiden op het practicum over tumoren. De reacties van de studenten waren redelijk positief over deze nieuwe aanpak (ondanks wat problemen om de digitale coupes te bekijken via de Olyvia applicatie op Athena).

PDF’s met 3D beelden die gemaakt worden met PDF3D worden niet in alle browsers weergegeven (zie FAQ). Deze 3D beelden zijn bv. wel te integreren in een leerpad van Minerva door de originele 3D animaties op te laden naar de cloud oplossing Sketchfab (gratis voor educatieve doeleinden) en deze HTML code weergave te integreren in Minerva.

Actueel nieuws

Naar het volledige nieuwsoverzicht

Activiteiten

Nieuwe onderwijstips

Wist u dat...

 • alle docenten die een opleidingsonderdeel blended willen organiseren kunnen rekenen op 8 uur persoonlijke ondersteuning op pedagogisch en/of technologisch vlak.
 • het team Blended Learning ook didactische en/of technologische workshops organiseert, op maat (specifiek rond een bepaald probleem waarmee docenten kampen), op uw lokatie en in overleg met uw facultaire medewerker(s) onderwijsinnovatie.
 • docenten in het kader van onderwijs een licentie Camtasia Studio kan aanvragen op multimedia@ugent.be.
 • lesopnames nu ook mogelijk zijn in A2 (S9, De Sterre) en Auditorium C (Blandijn) via capture agents.
 • de capture agents, teleclassing faciliteiten, smartboards, … die beschikbaar zijn op elke campus nu ook aan het centraal auditoriumbeheer toegevoegd werden.
 • u voortaan mce@ugent.be kunt contacteren voor:
  • het bekomen van optisch leesbare formulieren voor de Multiple Choice Examens (MCE)
  • specifieke informatie rond het digitaliseren van ingevulde papieren antwoordformulieren.
 • alleen de ontvangers van bestanden die worden verstuurd via de module “Dropbox” deze ontvangen bestanden kunnen verwijderen of verplaatsen naar een map naar keuze. De werking van de module Dropbox in Minerva kan je namelijk het best vergelijken met de werking van een e-mailbox.

Zoekertjes

 • docenten die ervaring hebben met video-opnames via track en trace camera’s (bv. een iPad gekoppeld aan een Swivl tracker).
 • leslokalen of ruimtes die "open collaboration, communication, creativity and critical thinking" mogelijk maken (in tegenstelling tot de klassieke auditoria).

Feedback

Wilt u zelf ook een positieve ervaring met een bepaalde app(licatie) delen? Heeft u een tip, voorstel, … voor een betere technologische ondersteuning van uw onderwijsopdracht? Of een opmerking over de ICTO dienstverlening, de ICTO website of deze nieuwsbrief? Contacteer dan gerust het blended learning team of een ander team van de afdeling onderwijstechnologie.

Innovatieve groeten,
Frédéric Bruynings

Volg ons op Twitter, Facebook en Yammer

Comments

Reacties via Yammer ivm het "zoekertje" naar leslokalen of ruimtes die "open collaboration, communication, creativity and critical thinking" mogelijk maken (in tegenstelling tot de klassieke auditoria).

Claire Van de Velde heeft enige ervaring via de piloot van Knowledge4all: We kijken waar en hoe we willen dat de studenten volgens hun persoonlijke omgevingsvoorkeur kunnen werken. Zo hebben we vorige week voor drie uur les nog een schitterende plek ingenomen: de foyer van een gebouw met gebruik van hoge en lage tafels, sta- en zitplaatsen, projectie & geluid in een goede akoestische ruimte, maar ook stilte en mogelijkheid tot alleen werken.

Jolien Coenraets heeft hiermee ervaring vanuit Durf ondernemen: Er komt een leszaal met flexibel meubiliair voor 50 personen in Rommelaere (aan de Bijloke). Iedereen is er welkom om vanaf september lessen te geven, maar de nadruk moet wel liggen op creativiteit, innovatie en ondernemerschap. De zaal is heel geschikt voor workshops en kan heel flexibel opgesteld worden.