Wat is het verschil tussen Vote en Hermes?

25 May 2018 - 1:25pm

In de kern kunnen lesgevers via beide online applicaties nog tijdens het hoorcollege een beter beeld krijgen van de mate waarin studenten de aangebrachte leerstof begrijpen:

  • met Vote kan de lesgever online vragen stellen tijdens een hoorcollege. De studenten stemmen of antwoorden dan op deze meerkeuzevragen en/of open vragen via hun laptop, tablet, smartphone, ... Je kan Vote dus het best vergelijken met een online stemsysteem (dus zonder stembakjes die je moet uitdelen zoals bij TurningPoint).
  • met Hermes geeft de lesgever de mogelijkheid aan studenten om tijdens een hoorcollege vragen te posten over de aangebrachte leerstof via hun laptop, tablet, smartphone, ... De lesgever beslist dan zelf of, wanneer en op welke studentenvragen hij dieper wenst in te gaan.

Voor beide applicaties hebben de studenten wel toegang tot het internet nodig in het auditorium (via Eduroam of 3G/4G).

Heeft iedereen een smartphone of tablet nodig? Neen, bij Vote kan je gerust studenten eerst onderling (per 2 of 3) laten overleggen/nadenken alvorens ze samen, al dan niet anoniem, een stem uitbrengen. Zo stimuleer je studenten om actief de leerstof te verwerken en vermijd je enigszins gokgedrag.

Meer weten?

Auteur:
fbruynin
Faculteit: