Tips voor het nemen van goede notities

24 Sep 2018 - 10:10am

Kom voorbereid naar de les

Hoe meer je op voorhand weet over een bepaald onderwerp (door bv. het hoofdstuk uit de cursus al eens te lezen voor de les), hoe gemakkelijker het wordt om:

  • de lesinhoud eraan te koppelen
  • jouw aandacht te richten op de essentie volgens de lesgever
  • verbanden tussen concepten (uit eerdere lessen) te ontdekken
  • de structuur van de les te begrijpen
  • ...

Vraag dus aan je lesgever om zijn/haar lesslides of -notities op voorhand beschikbaar te stellen via de leeromgeving. Maar laat dit geen excuus zijn om niet meer naar de les te komen!

Om enige vorm van actief leren te behouden, kan de lesgever bv. enkele elementen niet opnemen in de slides. Elementen die de studenten dan tijdens de les dienen aan te vullen (bv. de oplossing van een oefening). Ook lesopnames kunnen studenten helpen om hun lesnotities verder te verduidelijken.

Noteren met pen en papier

Maak bij voorkeur aantekeningen op papier!

Een noteermethode die nauw aansluit bij je spontane manier van noteren is het zogenaamde Cornell note-taking system.

Bronhttp://lsc.cornell.edu/study-skills/cornell-note-taking-system/

Digitale aantekeningen maken

Heel wat studenten gebruiken tegenwoordig een laptop om digitaal notities te nemen, aantekeningen te maken bij slides, samenvattingen van de les te maken, ...

Dit heeft uiteraard enkele voordelen tegenover notities op papier: je kan makkelijk informatie toevoegen, verbeteren, op een andere manier structureren of zelfs delen met andere studenten. Anderzijds loert wel het gevaar van multitasking om de hoek... Dit kan dan weer een negatieve impact hebben op je concentratie en dus de kwaliteit van je lesnotities. En op die van je buurman tijdens de les.

Mindmappen

Een mindmap is een diagram opgebouwd uit begrippen, relaties, afbeeldingen, en/of andere media... die worden geordend in de vorm van een boomstructuur rondom één centraal thema. Deze techniek helpt je grote hoeveelheden leerstof te structuren, jouw gedachten een stuk sneller te noteren, de verhoudingen tussen onderwerpen in één oogopslag te zien, ... en zelfs bij het brainstormen met meerdere studenten.

In een conceptmap daarentegen wordt informatie vastgelegd in een netwerk van begrippen en relaties die alle even belangrijk zijn (dus zonder hiërarchische ordening rondom één thema zoals bij een mindmap).

Tooltips

Auteur:
fbruynin
Faculteit: