Rapport multimediabevraging ICTO

12 Jun 2017 - 10:37am

De afdeling Onderwijstechnologie (ICTO) lanceerde tussen 6 en 20 maart 2017 een korte bevraging rond het gebruik van video in het hoger onderwijs. ICTO wou op deze manier een beter zicht krijgen op de interesse voor en de meningen over enkele “innoverende” videotoepassingen in het kader van universitair onderwijs.

We telden in totaal 3853 deelnemers aan deze bevraging:

  • 43 lesgevers en/of medewerkers
  • 3810 studenten.

Momenteel gebruiken we deze waardevolle feedback om jullie nog beter te informeren over de bestaande mogelijkheden, om technologische quick wins te implementeren waar dit nu al mogelijk is, ... 

Rapport

Vragen en/of opmerkingen?

Alle onderwijsdirecteurs of facultaire onderwijsinnovatiemedewerkers kunnen de cijfers en open antwoorden binnen hun faculteit opvragen bij Frédéric Bruynings.

Auteur:
fbruynin
Faculteit: