Praktijkvoorbeeld: werken met heterogene groepen (internationalisering)

7 Mar 2017 - 2:29pm
Schrijf je in op de Zephyr cursus WEBINARHETEROGENEGRO om de videobijdragen van de good practices te bekijken.

Sommige cursussen of opleidingsonderdelen in het hoger onderwijs beogen expliciet interculturele en internationale leerresultaten, andere cursussen worden dan weer in het Engels verzorgd aan een groep internationale studenten, ... Kortom, de "international classroom" neemt dus verschillende vormen aan. Maar hoe communiceer je in een international classroom? Hoe kan je je voorbereiden op les geven in het buitenland? Op welke kaders kan je terugvallen bij het lesgeven en coachen in interculturele en internationale situaties?

Om een antwoord te vinden op deze vragen organiseerde de Associatie Universiteit Gent (AUGent) op 7 maart 2017 een seminarie onderwijskunde 2.0 met als titel "Werken met heterogene groepen - spoor 1 Internationaliseren".

Good practice 1: Sibo Kanobana (UGent)

Sibo Kanobana van de Cel Diversiteit en Gender aan de Universiteit Gent verduidelijkt in een kennisclip het belang van intercultureel communiceren in een international classroom.

Good practice 2: Lut De Jaegher (Arteveldehogeschool)

Lut De Jaegher is docent "Intercultureel communiceren en coaching", waarvoor ze ook de binnen- en buitenlandse stages begeleidt. Daarnaast is Lut onder meer ook onderzoeker in de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool.

Good practice 3: Christian Van Kerckhove (HoGent)

Binnen het opleidingsonderdeel Sociale filosofie en ethiek (opleiding Sociaal werk) worden studenten uitgedaagd om in debat te gaan over topics als mensenrechten, sociale welvaart, ... met studenten uit andere landen zoals Denemarken en Sloveniƫ. Tijdens de sessie, gefaciliteerd via videoconferentie, worden ervaringen gedeeld over de uitdagingen voor lesgevers bij internationale samenwerkingen alsook over het verloop van de interactie tussen de studenten onderling en de lesgever.

Meer weten

Auteur:
fbruynin