Praktijkvoorbeeld: werken met heterogene groepen (differentiëren)

7 Mar 2017 - 3:25pm
Schrijf je in op de Zephyr cursus WEBINARHETEROGENEGRO om de videobijdragen van de good practices te bekijken.

Ons hoger onderwijs wordt steeds vaker geconfronteerd met een toenemende diversiteit onder studenten. Een mogelijke benadering is differentiëren. Dit betekent dat docenten bewust inspelen op verschillen in interesse, motivatie, voorkeuren, prestatieniveau, onderwijservaring, werkervaring en culturele achtergrond van studenten. Met als doel om een krachtige (maar ook veilige) leeromgeving aan te bieden waarbij alle studenten de mogelijkheid krijgen om uitgedaagd te worden en te leren. Maar welke opvattingen leven er over differentiëren in het hoger onderwijs? Op welke manier is differentiëren mogelijk? Hoe pak je dat aan bij grote groepen of naar de sterkere studenten? 

Om een antwoord te vinden op deze vragen organiseerde de Associatie Universiteit Gent (AUGent) op 7 maart 2017 een seminarie onderwijskunde 2.0 met als titel "Werken met heterogene groepen - spoor 2 Differentiëren".

Hoe kan je differentiëren?

Door bijvoorbeeld:

 • groepen samen te stellen op basis van vooropleidingen
 • de voorkennis van een bepaalde groep studenten bij te schaven
 • studenten die op een formatieve toets slecht scoorden of dezelfde fout maakten extra instructie (bv. video) of begeleiding te geven in afwachting van een nieuwe formatieve toets, terwijl andere studenten al een verdiepende opdracht maken
 • vragen van een andere moeilijkheidsgraad aan te bieden afhankelijk van het kennisniveau van de student op basis van de scores op formatieve toetsing
 • je klas te flippen waarbij studenten op eigen plaats, tijdstip en tempo door instructiefilmpjes of adaptieve leerpaden gaan
 • ...

Good practice 1: Wouter Schelfhout (Universiteit Antwerpen)

Wouter Schelfhout is onder meer lerarenopleider en onderzoeker verbonden aan de Antwerp School of Education, Universiteit Antwerpen. Voor hem maakt aandacht voor differentiatie integraal deel uit van kwaliteitsvol lesgeven, waarbij een evenwicht dient nagestreefd te worden tussen motiveren, activeren, coachen en structureren.

Op de Zephyrsite "Seminaries Onderwijskunde: Webinar Heterogene groepen" geeft hij antwoord op de vragen:

 1. Wat betekent differentiëren? Welke opvattingen leven er over differentiëren in het hoger onderwijs?
 2. Op welke manieren kunnen docenten differentiëren?
 3. Differentiëren in grote groepen?
 4. Differentiatie bij sterke studenten?
 5. Tips voor docenten?

Good practice 2: Kevin Braeckmans (UGent)

De instroom aan studenten in 1e Bachelor Farmacie aan de UGent is zeer divers met een grote variatie in wiskundige voorkennis. Na enkele jaren klassieke hoor- en werkcolleges gegeven te hebben in het vak Wiskunde, is men recent overgestapt naar het flipped classroom principe voor het theoretisch gedeelte en naar peer tutoring voor de oefeningen.

Op de Zephyrsite "Seminaries Onderwijskunde: Webinar Heterogene groepen" geeft hij antwoord op de vragen:

 1. Wat betekent differentiëren? Welke opvattingen leven er over differentiëren in het hoger onderwijs?
 2. Op welke manieren kunnen docenten differentiëren?

Good practice 3: Dirk Vandycke (Howest)

Door een continue focus op onderwijsvernieuwing en evidence-based practices (zoals learning analytics, flipped classroom, peer review, peer coaching en automatisatie van het leerproces) toverde Dirk Vandycke, lector statistiek en softwareontwikkeling, een cursus programmeren om tot een bijna volautomatisch gebeuren waarbij traditionele lessen niet meer worden gegeven.

Op de Zephyrsite "Seminaries Onderwijskunde: Webinar Heterogene groepen" gaat hij dieper in op de volgende onderwerpen:

 1. Situering module & situatieschets
 2. Aanpak
 3. Wat werd er precies gedaan?
 4. Intrinsieke motivatie prikkelen & resultaten
 5. Toekomstplannen

Good practice 4: Aurélie Welcomme en Jan Den Haese (Arteveldehogeschool)

De Arteveldehogeschool vernieuwde haar aanpak voor het vak "le français des affaires" (1e bachelor bedrijfsmanagement) volgens de principes van blended learning en flipped classroom, met een afzonderlijk traject in afstandsleren voor studenten die willen excelleren.

Meer weten

Auteur:
fbruynin