Praktijkvoorbeeld: cursus Inleiding tot de vertaaltechnologie zet in op blended learning

26 Oct 2015 - 3:52pm

Prof. Lieve Macken van de vakgroep Vertalen, tolken en communicatie (LW) heeft ervoor gekozen om het opleidingsonderdeel “Inleiding tot de vertaaltechnologie” in academiejaar 2015-2016 helemaal anders te organiseren, met steun van het team Blended Learning.

Tijdens de eerste 4 weken volgen haar studenten nu 10 uren theorie via hoorcolleges. Daarna worden de studenten opgesplitst in 6 groepen voor de practica. Dit praktijkgedeelte bestaat uit 4 modules maar wordt voortaan wel grotendeels onderwezen via e-learning (ongeveer 21 uren zelfstandig werk) als voorbereiding op de 4 practica in een computerlokaal (in totaal nog maar 5 uren).

Waarom koos u eigenlijk voor blended learning?

Prof. Macken: “E-learning heeft enkele belangrijke voordelen. Zo kan elke student onder meer leren op eigen tempo. Ervaring leert ons dat er snelle en minder snelle studenten zijn, zeker bij het aanleren van softwareprogramma’s. Minder computervaardige studenten kunnen op deze manier alle stappen op eigen tempo rustig herhalen tot ze de vaardigheden volledig onder de knie hebben voor ze een practicum bijwonen. Daarnaast willen we ook de zelfstandigheid of de zelfredzaamheid bij de studenten verhogen. Zeker voor een vak dat inzet op technologische vaardigheden is het belangrijk dat ze hun plan leren trekken. Het is nu eenmaal een feit dat technologie heel snel evolueert en dat er ook later in hun professionele carrière een zekere flexibiliteit zal worden verwacht. We willen onze studenten dus ook een positieve attitude aanbrengen tegenover levenslang leren. E-learning zorgt er ook voor dat ze actiever bezig zijn met de leerstof en dat komt ook de effectiviteit van het leerproces ten goede.”

Hoe werkt het concreet?

Prof. Macken: “In Minerva zien studenten nu een blauwe navigatiebalk. Elk menu-item brengt de student naar een van de 4 leerpaden: Wordfast Anywhere, MateCat, Zinsalignatie en Termextractie, en Geavanceerd Zoeken. En elk leerpad omvat verschillende activiteiten (uitleg, filmpje, oefeningen, opdrachten, ...) die ze in een bepaalde volgorde moeten uitvoeren.”

En na elk leerpad gaan de studenten dan naar het betreffende practicum?

Prof. Macken: “We verplichten studenten wel om het leerpad volledig te doorlopen vooraleer ze mogen deelnemen aan het practicum. De praktijklesgever zal dit namelijk opvolgen via de statistieken in Minerva. Waarom? Omdat je in onze leerpaden als het ware de basis leert van bepaalde softwareprogramma’s. In de practica werken we dan aan complexere opdrachten. Zonder deze voorkennis lukt dit niet en dan houd je met andere woorden de les op. We gaan dus echt streng zijn en dit controleren. Ook uit respect naar de medestudenten die wel het leerpad hebben doorlopen.”

Hoe gaat u het vak evalueren?

Prof. Macken: “Met een schriftelijk examen (gesloten boek) voor het theoretische deel en een examen in een computerlokaal voor het praktische deel.”

Succes!

Heeft u ook interesse in e-learning? Contacteer dan gerust het team Blended Learning.
Auteur:
fbruynin