Hoe organiseer je een team based learning activiteit?

5 Jul 2017 - 11:58am

Team based learning (TBL) is een activerende werkvorm waarin studenten in kleine groepen kennis en vaardigheden ontwikkelen die van cruciaal belang zijn in het latere praktijkleven. Op deze manier leren studenten vooral de theoretische kennis toepassen, problemen oplossen, communiceren, samenwerken, ...

Ontwerpprincipes

TBL is gericht op:

 1. het activeren van de voorkennis van de studenten
 2. het leren in kleine groepen aan de hand van authentieke of levensechte problemen
 3. het toepassen van de nieuw verworven kennis met ondersteuning door de lesgever
 4. het uitwisselen van de nieuw verworven kennis met andere studenten (bv. via discussies) en de lesgever
 5. het presenteren van de nieuw verworven kennis en begrip aan medestudenten

Paradigmaverschuiving

  Accent verschuift van ... naar ... bij TBL
Invulling contactonderwijs overdracht van kennis door de docent ⇒ toepassing van kennis door de studenten
Doel van het onderwijs kennen (theoretische kennis) ⇒ kunnen (inzichten, vaardigheden en toepassen van kennis)
Rol docent sage on the stage (expert) ⇒ guide by the side (begeleider van leerproces)
Rol student passief ⇒ actief
Verantwoordelijke voor het leren docent ⇒ student

Voorbeeld van opeenvolging van leeractiviteiten

De TBL methode bestaat in essentie uit de volgende elementen:

 1. Individuele voorbereiding
  • De studenten bereiden zich individueel voor. Ze verwerven kennis en inzicht in de concepten/begrippen via individuele zelfstudie volgens het flipped classroom principe (leerpaden doorlopen, kennisclips/filmpjes bekijken, artikels/hoofdstukken lezen, indienen opdrachten via Puntenboek, formatieve toetsing via Curios, ...).
 2. Teamvoorbereiding
 3. Contactmoment
  • De lesgever komt kort (bv. 15 à 20 minuten) terug op de principes, begrippen, leerstof, ... die nog niet voldoende blijken gekend te zijn (op basis van de resultaten van de groepsopdracht of formatieve toets).
  • Elke groep krijgt een opdracht waarbij het oplossen van authentieke problemen in teamverband centraal staat.
  • Elke groep presenteert zijn "oplossing" voor de hele groep. De lesgever treedt hierbij op als moderator en geeft feedback.
 4. Evaluatie
  • De studenten beoordelen elkaars inzet/bijdrage in het groepsproces (peer assessment) of het gepresenteerde eindresultaat van de andere groepen (peer review).

Ervaring met TBL @ UGent

Auteur:
fbruynin
Faculteit: