Hoe kan ik mijn Minerva gebruikersprofiel laten aanpassen?

11 Sep 2018 - 3:16pm

Ik was vorig academiejaar nog UGent student maar ben ondertussen UGent medewerker geworden

Dan bestaat inderdaad de kans dat uw gebruikersprofiel in Minerva niet automatisch aangepast werd...

Gelieve te e-mailen naar minerva@ugent.be met vermelding van:

  • deze verandering
  • uw voornaam en familienaam
  • uw stamnummer (als student)
  • uw personeelsnummer.

Onze helpdesk past uw profiel in Minerva dan zo snel mogelijk aan!

Ik ben titularis van een opleidingsonderdeel (geworden) maar kan de cursussite niet aanmaken in Minerva

Als er bv. recent een titulariswissel is doorgevoerd, dan gaat u best eens na in uw faculteit of deze wissel al doorgegeven is aan de centrale administratie.

Misschien bent u (nog) niet gekend als titularis van het opleidingsonderdeel in OASIS, of is de beslissing van de faculteitsraad nog niet verwerkt door de centrale studentenadministratie.

Zodra u in OASIS (of de studiegids) als titularis van het opleidingsonderdeel correct vermeld staat, lost dit probleem automatisch op in Minerva. Minerva synchroniseert namelijk elke nacht alle cursusgegevens vanuit OASIS.

Verwante pagina's

Auteur:
fbruynin
Faculteit: