Facultaire verwachtingen rond digitale microscopie opgelijst

9 Mar 2016 - 3:16pm

Bekijken uw studenten nog coupes via de microscoop? Niks mis mee, want deze vaardigheden moeten de studenten altijd onder de knie hebben... Maar stel dat u deze coupes ook zou inscannen? Zou dit geen enorme positieve impact hebben op uw werk- en evaluatievormen?

Mogelijke voordelen

 • meerdere studenten kunnen deze digitale slides tegelijkertijd bekijken via een applicatie
 • studenten kunnen een hoorcollege of practicum beter voorbereiden
 • studenten kunnen de leerstof uit een hoorcollege of practicum achteraf nog eens opnieuw bekijken
 • studenten kiezen zelf plaats, tijdstip, ritme, ... om deze leerstof te bekijken
 • studenten zijn beter voorbereid op een lesmoment/examen (activatie) en deze blended aanpak verhoogt de motivatie
 • studenten kunnen navigeren, in- en uitzoomen, annotaties op bepaalde beelddetails bekijken, …
 • docenten kunnen dezelfde digitale microscopische beelden interdisciplinair/interfacultair inzetten
 • docenten hoeven niet meer te sleuren met mappen vol coupes
 • ...

Dossier

Tijdens een workshop op 9/10/2015 bleek dat meerdere faculteiten interesse hebben in virtuele microscopie. In de eerste plaats de faculteiten BW, DI, GE en WE. Het nodige budget kon aangevraagd worden via de procedure van facultaire onderwijsinnovatieprojecten, maar eind 2015 werd de deadline niet gehaald. Daarom heeft ICTO nu een "dossier" samengesteld met de belangrijkste informatie voor elke docent die in de toekomst wil inzetten op virtuele microscopie. Dit document gaat onder meer in op:

 • de verschillende scanning faciliteiten binnen de (A)UGent
 • enkele software spelers op deze markt (in alfabetische volgorde)
 • de door jullie gewenste functionaliteit voor deze software.

Contactpersoon

U kunt meer informatie bekomen bij Frederic Bruynings.

Auteur:
fbruynin
Faculteit: