WebPA

WebPA is een online peer assessment tool. Deze module wordt gebruikt in het kader van groepswerk waarbij:

 • elke student een draft maakt
 • elke student feedback en/of een score geeft op de drafts van andere groepsleden
 • elke student zijn draft afwerkt tot een finale versie op basis van de feedback
 • de docenten scores geven zowel aan de groep als geheel en aan de groepsleden als individu.

Opgelet: verwar deze module niet met de peer review instellingen in het puntenboek!

Peer assessment uitvoeren

Zodra de docent een peer assessment aanmaakt:

 • verschijnt deze opdracht in de Minerva agenda van alle betrokken studenten
 • worden alle betrokken studenten eventueel verwittigd via e-mail (alleen als de docent dit zo heeft ingesteld).

Zodra het peer assessment actief wordt, kunt u de groepsopdracht starten via het WebPA icoon op de startpagina van de Minerva cursussite.

Instellingen

Afhankelijk van de gekozen instellingen door de docent kunt u:

 • de peer assessment opdracht ook starten via het puntenboek
 • eventueel alleen uw groepsleden beoordelen maar niet uzelf
 • een score toekennen op een Likert schaal (typisch een score tussen 1 en 5) of door een aantal punten te verdelen over alle leden van uw groep (bv. 100)
 • de scores die u eventueel zelf toekende ook toelichten voor de docent (mogelijk maar niet verplicht)
 • de eindscores raadplegen in de module Puntenboek (indien er een score element van gemaakt werd)
 • ...

FAQ