Typologieën

De module "Typologieën" maakt het mogelijk om een label, kenmerk of categorie toe te kennen aan:

Voorbeelden

Typologie Types
Patiëntencasus
 1. Diagnose
 2. Behandeling
 3. Nazorg
Rollen
 1. Vragensteller
 2. Moderator
 3. Samenvatter
 4. Bronnenonderzoeker
Leerdoelstellingen
 1. Leerdoelstelling 1
 2. ...

Ik wil een typologie toevoegen

 1. Activeer de module "Typologieën" op de startpagina van de cursussite.
 2. Klik op de module "Typologieën".
 3. Selecteer de link “Typologie toevoegen”.

  Resultaat: De pagina "Typologie toevoegen" opent.
 4. Bepaal achtereenvolgens:
  • een titel
  • (eventueel) een commentaar om de typologie te kaderen
  • of "vrije typering" toegelaten is (Mag een gebruiker ook zelf types toevoegen aan een typologie?)
  • of "meervoudige typering" toegelaten is (Mag een gebruiker aan hetzelfde document meerdere types toekennen?)
 5. Druk op de knop "Ok"

Resultaat: De nieuwe typologie is toegevoegd aan de startpagina van de module.

Ik wil types toevoegen aan een typologie​

 1. Klik op de startpagina van de module ofwel op:
  • de actieknop met het plusteken
  • de naam van een typologie en selecteer vervolgens de link "Type toevoegen"

 2. Bepaal achtereenvolgens:
  • een titel
  • (eventueel) een commentaar om het type te kaderen
  • een kleur voor het type
 3. Druk op de knop "Ok".

Resultaat: Het type is toegevoegd aan de typologie.

 

Herhaal deze stappen voor elk type dat u wilt toevoegen binnen de typologie.

Ik heb een vraag over het pedagogisch gebruik van typologieën bij discussiegroepen

Gelieve de volgende onderwijstips te raadplegen: